Course code HET203

HET203 Dyrevelferd

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Inger Lise Andersen
Medvirkende: Øyvind Øverli, Ruth Catriona Margaret Newberry
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minist 12 studenter, maks 48 studenter
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: Studenter på B-HV
Emnets innhold:
Dette emnet tar for seg Dyrevelferdsloven samt forskriftene om hold av våre viktigste produksjonsdyr gris, fjørfe, storfe, sau og geit. Videre gjennomgås dyrevelferdsutfordringer for disse dyreartene i praktiske besetninger. Emnet gir både teori om dyrevelferd og praktiske øvinger i dyrevelferdsvurderinger
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal

  • Forstå og definere viktige begreper innen dyrevelferd hos husdyr
  • Ha kunnskap om dyrevelferdsvurderinger i praktiske husdyrbesetninger
  • Ha kunnskap om hvilke tiltak som påvirker dyrenes velferd

Ferdigheter

Studenten skal

  • Kunne gjennomføre vurderinger av dyrevelferd i praktiske besetninger
  • Kunne påvise hva og hvilke faktorer som påvirker dyrevelferden i praktiske husdyrbesetninger

Generell kompetanse

Studenten skal ha generell kompetanse om dyrevelferd hos husdyr og hvilke faktorer som påvirker dyrevelferden i vanlig husdyrbesetninger.

Læringsaktiviteter:
Det blir forelesninger, gruppeoppgaver og gruppediskusjoner om dyrevelferd, spesielt i praktiske besetninger. Videre skal studentene gjennomføre dyrevelferdsvurderinger i praktiske besetninger med fjørfe, gris og storfe.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig for spørsmål rundt fagstoffet. Øvingsgruppene vil ha en ansvarlig veileder. Forelesningsmaterialet legges ut i Canvas.
Pensum:
Welfare Quality® assessment protocols for pigs, cattle and poultry. Relevante vitenskapelige artikler og rapporter.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX132 og HET201
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i gruppepresentasjoner og i dyrevelferdsvurderinger i praktiske besetninger. Dersom observasjoner og besøk i besetninger ikke blir mulig, utarbeides et alternativt opplegg.
Vurderingsordning:
Gruppeoppgave. Alle hjelpemidler. A-E/Ikke bestått
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensoppgaver og sensurerer skriftlig eksamen. Lærerne sensurerer de obligatoriske oppgavene.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studenter som har tatt tidligere versjon av HET201 - Husdyretologi og dyrevelferd- 10 stp - får ikke studiepoeng for HET203.
Eksamensdetaljer: Gruppeoppgave: A - E / Ikke bestått