Course code GMGI210

GMGI210 Geografisk analyse og modellering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Seyed Hossein Chavoshi
Medvirkende: Geir Harald Grøtting Strand, Gunnar Anton Tenge
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:
Romlig statistikk. Romlig autokorrelasjon. Punktmønsteranalyse og Interpolering med deterministiske og geostatistiske metoder. Overlay-analyse. Kombinatoriske metoder. Egnethets- og konfliktanalyse.
Læringsutbytte:
Kjenne grunnleggende metoder innen geografisk statistikk, og være seg bevisst disse metodenes muligheter og begrensninger. Kjenne de vanligste metodene for geografisk analyse, interpolering av geografiske data og bruk av GIS i egnethetsanalyse. Kunne foreta valg av metode for å gjennomføre grunnleggende analyse av stedfestede data.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og innleveringsoppgaver.
Læringsstøtte:
Canvas. Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning.
Pensum:
David O'Sullivan and David J. Unwin. "Geographic Information Analysis, second edition". Wiley 2010.
Forutsatte forkunnskaper:
LAD102 + GMGI102 eller tilsvarende, STAT100.
Anbefalte forkunnskaper:
LAD102, GMGI102, STAT100/DAT110 (tidligere MATH-INF110)
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
3,5 timer skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
28 timer forelesning. 56 timer øving.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått