Course code GMGD320

GMGD320 Satellittgeodesi - analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ola Øvstedal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: M-GEOM
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Anvende teori fra geodetiske emner på 200-nivå til å sette seg inn i teorien som er implementert i vitenskapelige beregningsprogram for satellittgeodetiske beregninger. Bruke beregningsprogrammer til modellering av satellittgeodetiske observasjoner.
Læringsutbytte:

Kunne vurdere ulike programsystemer for GNSS-analyse.

Kunne utføre beregninger og kvalitetskontroll av GNSS-observasjoner.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og kollokviesamlinger.

Beregningsøvelser på datalab.

Læringsstøtte:
Forelesninger og tilsedeværelse av lærer i øvingstimer.
Pensum:

Subirina, J.S., Zornoza, J.M.J., Hernandes-Pajares, M, GNSS Data Processing vol I and II, 2013, European Space Agency

Dach, R., Hugentobler, U., Fridez, P., Meindl, M., (2007), Bernese GPS Software ver.5.0, Astronomical Institute-University of Bern

Utfyllende artikler blir gjort tilgjengelig på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
GMGD222, GMPE240.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvingsoppgaver
Vurderingsordning:
Evaluering av prosjektoppgave.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer prosjektrapport.
Normert arbeidsmengde:

300 timer

26 timer forelesning274 timer egeninnsats (øvingsoppgaver, kollokvier, selvstudium)
Undervisningstid:

26 timer forelesning

104 timer øvinger

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått