EDS102 Introduksjon til utviklingstenkning

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Darley Jose Kjosavik

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:60

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning (forelesninger: 48 timer, seminar 24 timer) pluss selvstendig arbeid, 375 timer studentarbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,

Om dette emnet

Emnet består av tre deler:

1. Introduksjon til sentrale samfunnsvitenskapelige begreper brukt i utvikling. Disse inkluderer: institusjoner, struktur og byrå, makt, marked, kultur og etnisitet, og staten.

2. Innføring i utviklingsteorier. Vi utforsker utviklingshistorien før vi undersøker modernisering, avhengighet, marxisme, nyliberalisme, menneskerettigheter, fattigdom og ulikhet.

3. Konsepter om miljø og utvikling. Vi utforsker historien til konseptet bærekraftig utvikling, risikosamfunnet, den grønne økonomien, kjønn og miljø, verdsetting av økosystemtjenester, markeds miljøpåvirkning og økonomi uten vekst.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten kan beskrive/forklare

 • grunnleggende samfunnsvitenskapelige begreper brukt i utviklingsstudier
 • sentrale teorier i miljø- og utviklingsstudier
 • miljø- og utviklingsstudiers historiske utvikling
 • generelle begreper i miljø- og utviklingsstudier

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å

 • reflektere rundt aktuelle og historiske utviklingsperspektiver
 • anvende teori for å analysere virkelige problemer
 • engasjere seg i akademisk diskusjon rundt miljømessige og sosiale spørsmål
 • skrive akademiske tekster

Generell kompetanse:

Studenten har generell oversikt og forståelse for utviklingstenkning, og grunnleggende samfunnsvitenskapelige begreper, utviklingsteori og utviklingshistorie, samt historien bak og teorien om bærekraftig utvikling og miljø-utviklingsrelasjoner.

 • Dette kurset er basert på forelesninger og ukentlige seminarer. Studentene skal engasjere seg i teori, utvalgte emner og litteratur i de ukentlige seminarene. Emnet krever også selvstudium som forberedelse til å delta på forelesninger og seminarer.
 • Emneinformasjon og kontakt med emneansvarlige vil foregå på Canvas og undervisere vil være tilgjengelige for studenter ved behov.
 • Pensum vil være tilgjengelig når emnet åpner i Canvas før semesterstart.
 • Emnet vil ha en eksamen: (kun på engelsk).

  Hjemmeeksamen: teller 100% (A-F karakterer).

  For å kunne gå opp til eksamen må obligatoriske aktiviteter være godkjent.

 • Ekstern sensor vil være med på forberedelsene og godkjenning den siste hjemmeeksamensoppgaven.
 • 1. Studentene må delta på 70 % av forelesningene.

  2. Studentene må delta på 70% av seminarene.

  3. Hjemmeoppgave, midtveis: godkjent/ikke godkjent

 • Forelesninger: 2x2 timer pr uke, totalt 48 timer. Seminar: 2 timer pr uke, totalt 24 timer.
 • B-IEDS studenter
 • Bokstavkarakterer
 • GSK