Course code EDS102

EDS102 Introduksjon til utviklingstenkning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Darley Jose Kjosavik, Darley Jose Kjosavik
Medvirkende: William Derman
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, 
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-IEDS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av tre delar:

1. Introduksjon til sentrale samfunnsteoretiske omgrep

2. Introduksjon til utviklingsteori

3. Introduksjon til utvikling og miljø.

Det vil vere ein test etter første del, og evaluering etter andre og tredje del. I tillegg til førelesningar vil studentane ta del i seminar kvar veke.

Læringsutbytte:
Studentane vil få ei grundig innføring i utviklingstenking gjennom eit fokus på sentrale samfunnsteoretiske omgrep, utviklingsteori og -historie, samt opphavet til og teori knytt til bærekraftig utvikling.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på førelesningar og seminar kvar veke. Studentane får jobba med teori, utvalde tema og litteratur i seminara. Det er også forventa stor grad av sjølvstudium i førebuing til førelesningar og seminar.
Pensum:

Pensum består av to grunnbøker:

The course literature will consist of the following:

Block 1.

Cleaver, F. (2007) Understanding Agency in collective action¿, in: Journal of Human Development  8 (2), pp. 233-44.Jones et al (2011) Ch. 1. An introduction and Ch. 7. Social structure and social actions. In: Pip Jones, Liz Bradbury & Shaun Le Boutillier (2011) Introducing social theory. Cambridge: Polity (2 edition).Leftwich A. (2011) Theorizing the state. In: Burnell PJ, Randall V and Rakner L (eds) Politics in the developing world. Oxford: Oxford University Press, 223-240.Lukes, Ch. 1 (2005). What is power?, in Lukes, S. (2005) Power: A radical view. London: Palgrave (2 edition), 14-59.Eagleton, T. (2000). The Idea of Culture. Chapter 1. Long, N. (2001) ¿The case for an actor-oriented sociology of development¿ in  Development Sociology: Actor Perspectives. London, Routledge, pp. 9-29. Sarah Radcliffe. (2006). Chapter 1 in Culture and Develpoment in a Globalizing World: Geographies, actors and paradigms. Scott, W. Richard. (2008) Ch 3. Crafting an Analytic Framework I: The Pillars of Institutions. Institutions and Organizations: Ideas and Interests. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 47-71.

Block 2. K. Willis (2011) Theories and practices of development,  London:Routledge.

Block 3. W.M. Adams (2009) Green Development, London:Routledge;

Dietz, Rob, and Daniel W. O'Neill. (2013) Enough is enough: building a sustainable economy in a world of finite resources, London: Routledge

Tilt, Bryan,(2015) Dams and development in China : the moral economy of water and power New York: Columbia University Press.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
EDS101
Obligatorisk aktivitet:

1. Studentene må delta på 80 % av forelesningene.

2. Studentene må delta på 2/3 av seminarene.

Vurderingsordning:

Emnet vil ha to eksamener: (kun på engelsk)

1. Hjemmeeksamen, midtveis: 45% 

2. Hjemmeeksamen, til slutt: 55%

Kombinert vurdering: A-F

Sensor:
Ekstern sensor vil være med på forberedelsene og godkjenning den siste hjemmeeksamensoppgaven.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning (førelesningar: 48 timar, seminar 24 timar) pluss sjølvstendig arbeid, 375 timar studentarbeid totalt.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studentar som har teke EDS106 Development Seminar vil få ein studiepoengreduksjon på 5 ECTS.
Undervisningstid:
Førelesningar: 2X2 timar pr veke, totalt 48 timar. Seminar: 2 timar pr veke, totalt 24 timar.
Eksamensdetaljer: :