Course code EDS102

EDS102 Introduksjon til utviklingstenkning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: William Derman
Medvirkende: Frode Sundnes, Tor-Arve Benjaminsen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimalt 60 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, 
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-IEDS
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av tre delar:

1. Introduksjon til sentrale samfunnsteoretiske omgrep

2. Introduksjon til utviklingsteori

3. Introduksjon til utvikling og miljø.

Det vil vere ein test etter første del, og evaluering etter andre og tredje del. I tillegg til førelesningar vil studentane ta del i seminar kvar veke.

Læringsutbytte:
Studentane vil få ei grundig innføring i utviklingstenking gjennom eit fokus på sentrale samfunnsteoretiske omgrep, utviklingsteori og -historie, samt opphavet til og teori knytt til bærekraftig utvikling.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på førelesningar og seminar kvar veke. Studentane får jobba med teori, utvalde tema og litteratur i seminara. Det er også forventa stor grad av sjølvstudium i førebuing til førelesningar og seminar.
Pensum:

Pensum består av to grunnbøker:

Adams (2009) Green Development, London:Routledge.

Willis (2011) Theories and practices of development,  London:Routledge. 

Tilleggsliteratur blir gjort tilgjengelig i Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
EDS101
Obligatorisk aktivitet:
Studentane må bestå testen etter første del og ta del i 2/3 av seminara.
Vurderingsordning:

Evaluering vil bli avholdt etter andre (hjemmeeksamen, 45 %) og tredje del (muntlig eksamen, 55 %).

Eksamen kun på engelsk.

Sensor:
Ekstern sensor vil bli anvendt til munnleg eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning (førelesningar: 48 timar, seminar 24 timar) pluss sjølvstendig arbeid, 450 timar studentarbeid totalt.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studentar som har teke EDS106 Development Seminar vil få ein studiepoengreduksjon på 5 ECTS.
Undervisningstid:
Førelesningar: 2X2 timar pr veke, totalt 48 timar. Seminar: 2 timar pr veke, totalt 24 timar.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått