Course code DYR201

DYR201 Atferd og stell

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ann Margaret Grøndahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig 7 uker, hver høst
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?:
Læringsutbytte:

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

· Ha kjennskap til regelverk som regulerer dyrehold i Norge.

· Ha kjennskap til HMS og Arbeidsmiljøloven og yrkesetikk.

· Ha kjennskap til husdyr inklusiv fugler og reptilers anatomi, fysiologi, ernæring, etologi og naturlige miljø.

· Håndtere de vanligste dyrearter, inklusiv fugler og reptiler på en sikker måte.

· Ha kjennskap til dyreatferd og atferds korrigeringer

· Ha kjennskap til legemiddelregning

· Utøve grunnleggende førstehjelp (human)

· Utøve riktig og god tannpleie samt veilede kunder i profylakse.

· ID-merke husdyr.

· Behandle kunder på en profesjonell, faglig og imøtekommende måte og gi god veiledning.

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

Undervisningen består av forelesninger, kollokviearbeid, praktiske demonstrasjoner og selvstudium.

Pensum:

Læremidler

Det vil bli delt ut hand-outs som støttenotater til den teoretiske undervisningen, i tillegg anbefales bruk av læreboken The complete textbook of veterinary nursing.

Vurderingsordning:

Studenten holder i løpet av blokken 2 presentasjoner ut fra gitte problemstillinger. Blokkansvarlig og en person til skal være tilstede ved presentasjonene, vurdering kommer etter diskusjon mellom disse to. Vurdering av presentasjon bekjentgjøres til student på e-post.

Ved ikke avholdte presentasjoner får ikke studenten studiepoeng i faget før studiekravene er godkjent.

Ved blokkens slutt leverer studenten en skriftlig eksamensoppgave til blokkansvarlig.

Oppgavens omfang skal være 5 sider pluss / minus 10 % . Se egne regler for oppgaveskriving. Innlevering er kl. 15.00 siste dag i blokken, forsinket innlevering gir vurdering Ikke bestått som ved ordinær skriftlig eksamen. Ved sykdom gjelder ordinært eksamensreglement.

Sensur: Ekstern vurdering av oppgaven

Tillatte hjelpemidler: Alle

Vurderingsuttrykk: Bestått ¿ Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Arbeidstøy eller hvit frakk

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLKOM06
Undervisningstid:

Blokk 1 Uke 34 ¿ 40 (7 uker)

Adferd og stell

Oppstart 20. august

Muntlige fremføringer ¿ bestått/ikke bestått

Avsluttende skriftlig oppgave innleveringsdato fredag 3.oktober kl. 15.00

Kontinuasjonsinnlevering 5. januar 2015 kl 15.00

3. september kl 12.15-14 fellesauditoriet. Informasjon om eksamensregler og kvalitetssystem.

Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og muntlig presentasjon: Bestått / Ikke bestått