Course code DYR201

DYR201 Atferd og stell

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ann Margaret Grøndahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig 7 uker, hver høst
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2014-2015
Læringsutbytte:

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

· Ha kjennskap til regelverk som regulerer dyrehold i Norge.

· Ha kjennskap til HMS og Arbeidsmiljøloven og yrkesetikk.

· Ha kjennskap til husdyr inklusiv fugler og reptilers anatomi, fysiologi, ernæring, etologi og naturlige miljø.

· Håndtere de vanligste dyrearter, inklusiv fugler og reptiler på en sikker måte.

· Ha kjennskap til dyreatferd og atferds korrigeringer

· Ha kjennskap til legemiddelregning

· Utøve grunnleggende førstehjelp (human)

· Utøve riktig og god tannpleie samt veilede kunder i profylakse.

· ID-merke husdyr.

· Behandle kunder på en profesjonell, faglig og imøtekommende måte og gi god veiledning.

Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

Undervisningen består av forelesninger, kollokviearbeid, praktiske demonstrasjoner og selvstudium.

Pensum:

Læremidler

Det vil bli delt ut hand-outs som støttenotater til den teoretiske undervisningen, i tillegg anbefales bruk av læreboken The complete textbook of veterinary nursing.

Vurderingsordning:

Studenten holder i løpet av blokken 2 presentasjoner ut fra gitte problemstillinger. Blokkansvarlig og en person til skal være tilstede ved presentasjonene, vurdering kommer etter diskusjon mellom disse to. Vurdering av presentasjon bekjentgjøres til student på e-post.

Ved ikke avholdte presentasjoner får ikke studenten studiepoeng i faget før studiekravene er godkjent.

Ved blokkens slutt leverer studenten en skriftlig eksamensoppgave til blokkansvarlig.

Oppgavens omfang skal være 5 sider pluss / minus 10 % . Se egne regler for oppgaveskriving. Innlevering er kl. 15.00 siste dag i blokken, forsinket innlevering gir vurdering Ikke bestått som ved ordinær skriftlig eksamen. Ved sykdom gjelder ordinært eksamensreglement.

Sensur: Ekstern vurdering av oppgaven

Tillatte hjelpemidler: Alle

Vurderingsuttrykk: Bestått ¿ Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Arbeidstøy eller hvit frakk

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
DPLKOM06
Undervisningstid:

Blokk 1 Uke 34 ¿ 40 (7 uker)

Adferd og stell

Oppstart 20. august

Muntlige fremføringer ¿ bestått/ikke bestått

Avsluttende skriftlig oppgave innleveringsdato fredag 3.oktober kl. 15.00

Kontinuasjonsinnlevering 5. januar 2015 kl 15.00

3. september kl 12.15-14 fellesauditoriet. Informasjon om eksamensregler og kvalitetssystem.

Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og muntlig presentasjon: Bestått / Ikke bestått