Detaljer om emnet BUS160

BUS160 Skatterett for økonomer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Emneansvarlige: David Eilert Eilertsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Inntekts- og formuesbeskatningen av både personer og selskaper.
Læringsutbytte:
Kurset skal gi studentene en innføring i grunnleggende skatterett for lønnsmottakere/pensjonister, næringsdrivende og selskaper, med vekt på å foreta økonomiske beslutninger i lys av problemstillinger knyttet til skatt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Lars Fallan - Innføring i skatterett (seneste utgave); Ole Gjems-Onstad (red)- Skattelovsamlingen, studentutgave (seneste utgave)
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Eksamen teller 100 % av eksamenskarakteren.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
42 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått