Course code BUS160

BUS160 Skatterett for økonomer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: David Eilert Eilertsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet skal gi studenten en innføring i skattesystemet, herunder skatt av inntekt og formue, for både personlige og jurdiske skattytere.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om de prinsipper som skattelovgivningen bygger på
 • har kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning, herunder hovedprinsippene for tilordning til riktig skattesubjekt
 • har kjennskap til sentrale regler om fradrag i fastsatt skatt
 • har kjennskap til skattebetaling og skatteforvaltningen
 • har kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse

Ferdigheter

Studenten:

 • kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tilordning og tidfesting for personer med enkle inntektsforhold, samt beregne skatter, herunder trygdeavgift
 • kan vurdere hvordan fordeler vunnet ved arbeid tilsvarende behandles hos arbeidsgiver (fradragsrett, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk)
 • kan skattemessig behandle avkastning av kapitalinvesteringer, samt beregne skattemessig gevinst/tap ved realisasjon av kapitalgjenstander, herunder eiendom og aksjer

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende lov og forskrift ved behandling av skattemessige problemstillinger
 • kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatterett
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
Læringsaktiviteter:
Forelesninger på campus som blir streamet. Øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Lars Fallan, Even Fallan, Thomas Lund - Innføring i skatterett (seneste utgave)
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Acsluttende skriftlig hjemmeeksamen i eksamensperioden (3 timer) som teller 100%».  

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Eksamen teller 100 % av eksamenskarakteren.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
42 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer