BIO235 Bioteknologi og kjemi i næringslivet

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Morten Nilsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 12 timer.
 • Kollokvier 6 timer.
 • Selvstudium, skriving av semesteroppgave og muntlig presentasjon 107 timer​

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Emnet vil gi en introduksjon til næringslivet. Emnet vil ha hovedfokus på kvalitetskontroll, risikovurdering og ulike kjemiske og bioteknologiske prosesser, samt lovgivning/krav og dokumentasjon av prosesser og produkter.

Det skal skrives en rapport der man velger seg en bedrift og evaluerer kvalitetssystemer og risiko som er forbundet med produkter/tjenester i denne bedriften, samt hvilke krav det er til dokumentasjon av disse. Rapporten presenteres gruppevis for de de andre studentene.

Emnet vil bidra til FNs bærekraftsmål 9 (Innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon).

Dette lærer du

Kunnskaper

 • Kunnskaper om kvalitetsstandarder og lovgivning knyttet til produksjon i næringslivet
 • Kunnskaper om produktutviklingsprosesser
 • Kunnskap om risikovurdering
 • Kunnskap om krav til dokumentasjon
 • Kunnskaper om kjemi og bioteknologi i næringslivet i Norge

Ferdigheter

 • Kunne sette opp kvalitetssystem for enkle tjenester og produkter
 • Være i stand til å risikovurdere produkter/prosesser
 • Kunne sette opp plan for utvikling av enkle produkter
 • Være i stand til å dokumentere produkter og prosesser

Generell kompetanse

 • Være i stand til å jobbe i næringslivet
 • Kjenne til samspillet mellom næringslivet, myndigheter og akademia
  • Forelesninger.
  • Gruppeoppgaver.
  • Muntlig presentasjon.
  • Ekskursjon til bedrifter.
  • Karrieredag (KBM).
 • Kontakt med lærere via Canvas og e-post. Forelesningsnotater legges ut i Canvas.
 • Forelesninger og utvalgte vitenskaplige artikler.
  • KJM100 Generell kjemi (eller tilsvarende).
  • BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi (eller tilsvarende)
 • Ferdigheter i rapportskriving og muntlig presentasjon. Begge må være bestått.

  Evaluering av studentenes læring vil være basert på deres teoretiske kunnskaper og forståelse,

  Bestått/ikke-bestått  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Intern og ekstern sensor godkjenner skriftlige rapporter og muntlig presentasjon.
  • Obligatorisk fremmøte på forelesninger
  • Godkjent skriftlig gruppeoppgave og presentasjon
 • Maksimalt 30 studenter, etter følgende prioritering:

  1. B-BIOTEK / B-KJEMI / M-KB på 3. året
  2. masterstudenter M-BIOTEK / M-KJEMI
  • Forelesninger: 2 timer (dobbelttime) per uke i 6 uker i høstparallellen.
  • Semesteroppgave og muntlig presentasjon i november/desember, før eksamensperioden starter.
 • Bachelorprogrammene i bioteknologi og kjemi

  Masterprogrammene i bioteknologi og kjemi

  Masterprogrammet i teknologi, retning kjemi og bioteknologi

 • Realfag