Course code AOS229-B

AOS229-B Ledelses- og organisasjonspsykologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren, Gro Ladegård
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. 8 uker undervisning i periode 4, uke 43-50.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse 
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:
Emnet omfatter gjennomgang av teorier og metoder innenfor organisasjons- og ledelsespsykologi. Temaer som vil bli dekket inkluderer motivasjon og belønning, læring og erfaringsoverføring i organisasjoner, problemløsning og beslutningsprosesser, personlighet og ledelse, holdninger og organisasjonskultur, arbeidsmiljø, sosiale nettverk, og grupper og team. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Ha kjennskap til de viktigste teoribidragene innen organisasjonspsykologien.
  • Forstå hvordan empirisk forskning benyttes til å underbygge teorier på fagområdet.
  • Forstå hvordan psykologiske teorier kan bli anvendt til å forbedre produktivitet og velbefinnende i organisasjoner. 

Ferdigheter 

  • Kunne skille mellom sentrale antagelser knyttet til ulike psykologiske teorier/tilnærminger. 
  • Kunne vurdere typiske utfordringer i en kunnskapsorganisasjon (f. eks. knyttet til motivasjon, læring, eller beslutningsprosesser) i lys av psykologiske teorier og prinsipper
  • Kunne identifisere hvilke psykologiske teorier og metoder som kan benyttes for å håndtere typiske utfordringer i moderne kunnskapsorganisasjoner.

Generell kompetanse

  • Økt bevissthet om og refleksjonsevne knyttet til betydningen av psykologiske aspekter ved arbeidslivet
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Læringsaktiviteter består av digital undervisning, gruppediskusjoner og utarbeidelse av gruppeoppgaver.  
Læringsstøtte:
Canvas. Veiledning fra øvingslærere i grupper.
Pensum:
Lærebok eller kompendium (vil bli oppgitt i Canvas ved oppstart av emnet). 
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Studentene blir delt inn i team på 3-4 deltakere. Hvert team skal levere inn 6 gruppebesvarelser. Det kreves «bestått» på 4 av 6 oppgaver for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:

Inividuell skriftlig rapport. 

Bestått / Ikke bestått

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
187,5 timer.
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse (GSK)

Studierett KVU-BEDØK.

Overlapp:
Kurset overlapper 5 studiepoeng med AOS230/AOS230F Organisasjons- og ledelsespsykologi
Undervisningstid:
To felles samlinger digitalt i begynnelsen og slutten av kurset, 4-5 videoforelesninger og to øvinger per uke. I tillegg kommer arbeid relatert til obligatoriske aktiviteter og eksamenen. 
Eksamensdetaljer: :