Course code AOS121-B

AOS121-B Bærekraftig markedsføringsledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Thore Larsgård
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret. 8 uker undervisning i periode 4, uke 43-50.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Kun tilgjengelig for studenter på Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Emnet dekker grunnleggende begreper og teorier i markedsføring, med vekt på forbrukermarkedet.

  • Markedsføring, markedsføringsledelse og markedsplanlegging 
  • Markedsplan, segmentering, relasjoner og produktkonsept 
  • Identifisering av "grønne" verdier og segmenter 
  • Strategier for å nå og å forsterke grønne segmenter 
  • Pris, markedskommunikasjon og markedsnettverk 
  • Merkevarer, merkearkitektur, merkekomunikasjon og merkeledelse i et bærekraftperspektiv 
  • Kjøpsprosessen, forbrukerholdninger og kjøpsatferd i bedrifter 
  • Faktorer som påvirker bedriften, markedskunnskap 
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten har grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, kjenner til sentrale begreper, teorier og metoder i markedsføringen, og kjenner til eksempler på bruk av markedsføring i enkelte bedrifter. Studenten har videre god forståelse for hvordan markedsføring kan bidra til økt bærekraft i samfunnet gjennom å skape endringer i forbruksmønsteret.   

Ferdigheter: Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon relevant for markedsføring og framstille dette slik at det belyser grunnleggende problemstillinger innen markedsføring og bærekraft. Studenten kan delta i løsning av enkle markedsføringsutfordringer i praksis. 

Generell kompetanse: Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter innen markedsføring, og er i stand til å reflektere og tenke kritisk rundt enkle markedsføringsproblemer.  

Læringsaktiviteter:
Digitale forelesninger, videofilmer, quizer og ukentlige øvinger. Studentene vil få tilgang til nettressurser på i Canvas.
Læringsstøtte:
Læringsportalen Canvas
Pensum:

Fullstendig pensum vil bli kommunisert før oppstart av emnet. 

Følgende lærebok vil inngå i pensum:  Nygaard, Arne: Grønn Markedsføringsledelse 

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent minst 2/3 av innleveringsoppgavene. 
Vurderingsordning:
3 timers digital hjemmeeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av intern sensor (lærer).
Normert arbeidsmengde:
187,5 timer.
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse (GSK)

Studierett KVU-BEDØK.

Overlapp:
Kurset overlapper 5 studiepoeng med AOS120/AOS120F Markedsføring.
Undervisningstid:
4-5 timer digitale forelesninger per uke. Det legges opp til 2 timer øving per uke
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen hjemme: Bestått/ Ikke bestått