Course code AOS120

AOS120 Markedsføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Thore Larsgård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet dekker grunnleggende begreper og teorier i markedsføring, med vekt på forbrukermarkedet.

  • Markedsføring, markedsføringsledelse og markedsplanlegging
  • Markedsplan, segmentering, relasjoner, produktkonsept
  • Pris, markedskommunikasjon og markedsnettverk
  • Merkevarer, merkearkitektur, merkekommunikasjon og merkeledelse
  • Kjøpsprosessen, forbrukerholdninger og kjøpsatferd i bedrifter
  • Faktorer som påvirker bedriften, markedskunnskap
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten har grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, kjenner til sentrale begreper, teorier og metoder i markedsføringen, og kjenner til eksempler på bruk av markedsføring i enkelte bedrifter.

Ferdigheter: Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon relevant for markedsføring og framstille dette slik at det belyser grunnleggende problemstillinger innen markedsføring. Studenten kan delta i løsning av enkle markedsføringsutfordringer i praksis.

Generell kompetanse: Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter innen markedsføring i samarbeid med andre, og er i stand til å reflektere og tenke kritisk rundt enkle markedsføringsproblemer. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppeoppgave (som er en del av vurderingsordningen). Seminarer for veiledning med gruppeoppgaven og pensum generelt.
Pensum:

Kotler, Armstrong, Harris, He: Principles of Marketing, 8h European Edition.

Forelesningsnotater. Eventuelt utdelt materiale.

Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i gruppebasert simuleringspill  i markedsføring er obligatorisk.
Vurderingsordning:

Dette emnet har samlet vurdering. Gruppeoppgave (teller 1/3 av samlet karakter) og skriftlig eksamen, 3 timer (teller 2/3 av samlet karakter), som arrangeres i slutten av undervisningsperioden.  Hvis man stryker på den skriftlige eksamen, stryker man totalt.

Emnet har samlet vurdering, og man kan derfor kun melde seg opp til eksamen ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet. 

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av intern sensor (lærer).
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
26 timer. 2 timer forelesning i uka i 13 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer