Course code AOS120

Emneansvarlige: Thore Larsgård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet dekker grunnleggende begreper og teorier i markedsføring, med vekt på forbrukermarkedet.

  • Markedsføring, markedsføringsledelse og markedsplanlegging
  • Markedsplan, segmentering, relasjoner, produktkonsept
  • Pris, markedskommunikasjon og markedsnettverk
  • Merkevarer, merkearkitektur, merkekommunikasjon og merkeledelse
  • Kjøpsprosessen, forbrukerholdninger og kjøpsatferd i bedrifter
  • Faktorer som påvirker bedriften, markedskunnskap
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten har grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, kjenner til sentrale begreper, teorier og metoder i markedsføringen, og kjenner til eksempler på bruk av markedsføring i enkelte bedrifter.

Ferdigheter: Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon relevant for markedsføring og framstille dette slik at det belyser grunnleggende problemstillinger innen markedsføring. Studenten kan delta i løsning av enkle markedsføringsutfordringer i praksis.

Generell kompetanse: Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter innen markedsføring i samarbeid med andre, og er i stand til å reflektere og tenke kritisk rundt enkle markedsføringsproblemer. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppeoppgave (som er en del av vurderingsordningen).
Pensum:

Kotler, Armstrong, Harris, He: Principles of Marketing, 8h European Edition.

Forelesningsnotater. Eventuelt utdelt materiale.

Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppmøte i timer der man jobber med gruppeoppgaven.
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 2/3 av samlet karakter). Gruppeoppgave (teller 1/3 av samlet karakter). Hvis man stryker på eksamen, stryker man totalt.

Emnet har langsgående vurdering, og man kan derfor kun melde seg opp til eksamen ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet. 

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av intern sensor (lærer).
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
26 timer. 2 timer forelesning i uka i 13 uker.
Eksamensdetaljer: :