Course code AOS120

AOS120 Markedsføring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Thore Larsgård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Emnet dekker grunnleggende begreper og teorier i markedsføring, med vekt på forbrukermarkedet.

  • Markedsføring, markedsføringsledelse og markedsplanlegging
  • Markedsplan, segmentering, relasjoner, produktkonsept
  • Pris, markedskommunikasjon og markedsnettverk
  • Merkevarer, merkearkitektur, merkekommunikasjon og merkeledelse
  • Kjøpsprosessen, forbrukerholdninger og kjøpsatferd i bedrifter
  • Faktorer som påvirker bedriften, markedskunnskap
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten har grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, kjenner til sentrale begreper, teorier og metoder i markedsføringen, og kjenner til eksempler på bruk av markedsføring i enkelte bedrifter.

Ferdigheter: Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon relevant for markedsføring og framstille dette slik at det belyser grunnleggende problemstillinger innen markedsføring. Studenten kan delta i løsning av enkle markedsføringsutfordringer i praksis.

Generell kompetanse: Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter innen markedsføring i samarbeid med andre, og er i stand til å reflektere og tenke kritisk rundt enkle markedsføringsproblemer. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppeoppgave (som er en del av vurderingsordningen).
Pensum:

Kotler, Armstrong, Harris, He: Principles of Marketing, 8h European Edition.

Forelesningsnotater. Eventuelt utdelt materiale.

Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppmøte i timer der man jobber med gruppeoppgaven.
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 2/3 av samlet karakter). Gruppeoppgave (teller 1/3 av samlet karakter). Hvis man stryker på eksamen, stryker man totalt.

Emnet har langsgående vurdering, og man kan derfor kun melde seg opp til eksamen ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet. 

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av intern sensor (lærer).
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
26 timer. 2 timer forelesning i uka i 13 uker.
Eksamensdetaljer: :