Course code AOS120

AOS120 Markedsføring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Frode Alfnes
Medvirkende: Elisabeth Falck
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig. Hver vårparallell. Studieåret 2018/2019 gis emnet i både høst- og vårparallell.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen. Studieåret 2018/2019 gis det undervisning/vurdering i både høst- og vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Emnet dekker grunnleggende begreper og teorier i markedsføring, med vekt på forbrukermarkedet.

  • Markedsføring, markedsføringsledelse og markedsplanlegging
  • Markedsplan, segmentering, relasjoner, produktkonsept
  • Pris, markedskommunikasjon og markedsnettverk
  • Merkevarer, merkearkitektur, merkekommunikasjon og merkeledelse
  • Kjøpsprosessen, forbrukerholdninger og kjøpsatferd i bedrifter
  • Faktorer som påvirker bedriften, markedskunnskap
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten har grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, kjenner til sentrale begreper, teorier og metoder i markedsføringen, og kjenner til eksempler på bruk av markedsføring i enkelte bedrifter.

Ferdigheter: Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon relevant for markedsføring og framstille dette slik at det belyser grunnleggende problemstillinger innen markedsføring. Studenten kan delta i løsning av enkle markedsføringsutfordringer i praksis.

Generell kompetanse: Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter innen markedsføring i samarbeid med andre, og er i stand til å reflektere og tenke kritisk rundt enkle markedsføringsproblemer. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppeoppgave (som er en del av vurderingsordningen).
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumbok. Forelesningsnotater. Eventuelt utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 2/3 av samlet karakter). Gruppeoppgave (teller 1/3 av samlet karakter). Hvis man stryker i en av delene, stryker man totalt.

Kurset har langsgående vurdering, og man kan derfor kun melde seg opp til eksamen ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet. 

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av intern sensor (lærer).
Merknader:
Gis høsten 2018, våren 2019. Deretter skal emnet gis om våren. 
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått