Course code AOS120

AOS120 Markedsføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Thore Larsgård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Annually
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
This course starts in spring parallel. This course has teaching/evaluation in spring parallel. 
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet dekker grunnleggende begreper og teorier i markedsføring, med vekt på forbrukermarkedet.

  • Markedsføring, markedsføringsledelse og markedsplanlegging
  • Markedsplan, segmentering, relasjoner, produktkonsept
  • Pris, markedskommunikasjon og markedsnettverk
  • Merkevarer, merkearkitektur, merkekommunikasjon og merkeledelse
  • Kjøpsprosessen, forbrukerholdninger og kjøpsatferd i bedrifter
  • Faktorer som påvirker bedriften, markedskunnskap
Læringsutbytte:

Knowledge: The student has a basic understanding of the marketing process, familiarity with key concepts, theories and methods of marketing, and are familiar with examples of marketing in some firms.

Skills: The student can find, assess and refer to information relevant to marketing and present this so that it sheds light on basic issues in marketing. The student can participate in the solution of simple marketing challenges in practice.

General competence: The student can apply marketing knowledge and skills individually and in cooperation with others, and is able to reflect and think critically about basic marketing issues.

Læringsaktiviteter:
On campus lectures. Group project which is a part of the grading in the course. Seminars for guidance with the group project.
Pensum:

Kotler, Armstrong, Harris, He: Principles of Marketing, 8h European Edition.

Lecture notes. Additional reading material may be distributed.

Obligatorisk aktivitet:

Participation in group based marketing simulation game is mandatory.

Participation in and submission of the term project is mandatory.

Vurderingsordning:

Combined assessment (samlet vurdering): Written, on campus examination, 3 hours (counts 2/3 of the total grade). Group assignment (counts 1/3 of the total grade). If you fail the exam, you fail the course.

The course has combined assessment, and one can therefore only register for the examination at regular time for the final examination.

Sensor:
An external examiner will assess the curriculum and the exam. Grades will be set by the internal examiner or an external examiner. 
Normert arbeidsmengde:
125 hours
Opptakskrav:
Minimum requirements for entrance to higher education in Norway (generell studiekompetanse)
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mot AOS120F og AOS121-B.
Undervisningstid:
Lectures and seminars minimum 26 hours
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer