Eirik jobber med byplanlegging i Nordre Follo kommune

Hvordan såkalte geografiske informasjonssystemer (GIS) brukes er noe av det Eirik lærte på by- og regionplanlegging på NMBU. Verktøyet bruker han nå daglig i jobben i Norde Follo kommune.
Hvordan såkalte geografiske informasjonssystemer (GIS) brukes er noe av det Eirik lærte på by- og regionplanlegging på NMBU. Verktøyet bruker han nå daglig i jobben i Norde Follo kommune.Foto: Shutterstock / privat

Gode lærere, godt studiemiljø, valgmuligheter og studentkorpset Åsblæst’n er noe av det Eirik Nilsson Gundersen husker best fra studietiden på NMBU. I dag jobber har som byplanlegger i Nordre Follo kommune.

Kan du fortelle litt om jobben din?

Jeg jobber som byplanlegger i Nordre Follo kommune. Jeg har en variert stilling med ulike oppgaver, men hovedsakelig handler arbeidet mitt om mye bruk av kart gjennom såkalte geografiske informasjonssystemer (GIS). Jeg kontrollerer og tegner reguleringsplaner på vegne av kommunen, og lager temakart etter bestillinger internt. Er ellers med på møter med utbyggere, private aktører og andre i kommunen. Jeg har fått mulighet til å bli med på prosjektet som skal starte opp ny BYLAB i kommunen, og et prosjekt som jobber med koordinering av sentrumsutviklingen. Noe annet jeg jobber med er konsesjonsfrihet i forbindelse med søknader for eiendom til tinglysning.  Kort og godt jobber jeg med planleggingen av Nordre Follo kommune, dette handler om å prioritere, aktivisere og beskytte arealer for en samfunnsutvikling for alle i kommunen (det store vi).

Les også: Sigrid jobber som by- og regionplanlegger i konsulentfirmaet COWI

Hvordan benytter du deg av det du lærte i løpet av studietiden?

Under studiet tok jeg mye kart og GIS-fag, noe som jeg bruker til daglig i arbeidet mitt. Byplanlegging er ekstremt sammensatt, og berører i hundrevis av fagområder. Det er en stadig avveiing mellom interesser, og ingen sak er lik. På NMBU fikk jeg mulighet til å ta masse forskjellige emner som har gjør meg i stand til å se flere nyanser. Jeg er derfor glad for at jeg har fått gjennomført flere forskjellige emner som; eiendoms og planjus, byhistorie, konstruksjonshistorie, what is landscape, plantelære, geologi, GIS, offentlige anskaffelser, ledelsepsykologi og birøkting.

Les også: Samarbeid med Kristiansand kommune gir NMBU-studenter nye utfordringer

Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren?

Jeg startet rett på universitetet etter endt videregående skole. Jeg gikk medier og kommunikasjon på VGS.

Les mer om studieporgrammet By - og regionplanlegging (5-årig)

Det er mange lag og foreninger på NMBU. Ved siden av studiene spilte Eirik i Åsblæstn.
Det er mange lag og foreninger på NMBU. Ved siden av studiene spilte Eirik i Åsblæstn. Foto: Joe Urrutia

Hva husker du best fra studietiden på NMBU?

De gode undervisningstimene med gruppearbeid over flere fagfelt og det fantastiske foreningslivet på NMBU. Det var flere emner som gikk sammen med andre studielinjer som skapte gode diskusjoner og forståelse over fagfelt. Veldig gode lærere som ga mye tillit til oss studentene. Jeg var aktiv i studentkorpset Åsblæst`n, det beste og eneste korpset på NMBU, og UKA i ÅS - Norges lengste kulturarrangement!

Les også: Vilde jobber i energi- og miljøavdelingen i Norconsult

[video: www.youtube.com/watch?v=gY4aqer0rrM&feature=emb_logo]

Publisert - Oppdatert

Del på