Effekten av høy relativ luftfuktighet på ert, tomat og bygg

Av Janne Karin Brodin

Doktorgradsarbeidet til Sheona Noemi Innes viser at effektene av høy relativ fuktighet på plantenes vekst og hydraulisk respons er art-spesifikke, og at responsene er drevet av ulike mekanismer i forskjellige arter.

Plantenes vekst og utvikling påvirkes i høy grad av klimafaktorer som relativ luftfuktighet, temperatur, lys og CO2. Klimaet, og spesielt luftfuktigheten rundt plantene, bestemmes av transpirasjonen hos plantene, som igjen er regulert gjennom spalteåpningne. Spalteåpningreguleringen er kompleks og kunnskapen om hvordan dette foregår er fremdeles mangelfull. Dette er derfor temaet for doktorgraden (PhD) til Sheona Noemi Innes som har tittelen "Respons på høy luftfuktighet og betydningen av abscisinsyre på vekst, vannrelasjoner og genekspresjonsprofil" og skal forsvares på Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 15. oktober 2021.

Relativ fuktighet

Målet med dette doktorgradsarbeidet har vært å undersøke effekten av høy relativ luftfuktighet på vekst og vannrelasjoner hos flere viktige landbruksarter som ert, tomat og bygg. Høy relativ fuktighet (over 90%) har stor betydning for spalteåpningenes anatomi og morfologi, samt evne til bevegelse og funksjon.

Studier har vist at vekst under kontinuerlig høy relativ fuktighet fører til nedsatt spalteåpningsfunksjon og dermed redusert lukkerespons på signaler som normalt fører til lukking, slik som tørkestress og mørke. Hvordan denne nedsatte funksjonsevnen oppstår og hvordan det er mulig å unngå en slik situasjon, krever mer kunnskap, spesielt når det kommer til hvilken rolle plantehormonet abscisinsyre har i prosessen. Hormonet er et av de viktigste signalene som styrer åpning og lukking av spalteåpninger.

Doktorgradsavhandlingen viser at effektene av høy relativ fuktighet på plantenes vekst og hydraulisk respons er art-spesifikke.
Doktorgradsavhandlingen viser at effektene av høy relativ fuktighet på plantenes vekst og hydraulisk respons er art-spesifikke. Foto: Sissel Torre

Optimal vekst

Denne avhandlingen viser at effektene av høy relativ fuktighet på plantenes vekst og hydraulisk respons er art-spesifikke, og at responsene er drevet av ulike mekanismer i forskjellige arter. Dette er grunnforskning som kan bli viktig for å forstå ulike arters luftfuktighetsrespons og for å oppnå optimal vekst og stresstoleranse hos plantene, en forskning som kan komme til stor nytte i fremtidens plantedyrking.

Sheona Noemi Innes (33) er fra Sør Afrika og har en bachelor  i Plant Sciences fra  Cape Town University. I tillegg har hun master i plantevitenskap fra NMBU. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for plantevitenskap Fakultetet for biovitenskap i desember 2017  med støtte fra NMBU og Forskningsrådet (prosjekt ‘Bioeconomic production of fresh greenhouse vegetables in Norway’).

Hovedveilder har vært prof. Sissel Torre (NMBU) med prof. Ian C. Dodd (Lancaster University, UK) og prof. Knut Asbjørn Solhaug (NMBU) som medveiledere.

Publisert - Oppdatert

Del på