Hva skiller Veterinærhøgskolen Dyresykehuset fra andre klinikker?

Forskning

Kontinuerlig forskning innen en rekke sykdoms- og helseaspekter hos dyr bidrar til et oppdatert og høyt faglig nivå. Almennpraktiserende veterinærer landet rundt bruker oss som henvisningssykehus ved kompliserte tilfeller.

Prøver fra dyret ditt kan, etter tillatelse, bli brukt i ulike forskningprosjekter innen veterinærmedisin.

Studenter

Studenter er ofte til stede ved undersøkelser og behandling, som et ledd i undervisningen.

Veterinær eller dyrepleier har alltid overoppsyn. Studentene får praktisk undervisning, samtidig som de utgjør en ressurs og bidrar til at hver pasient får tilsyn, behandling og godt stell.

 

 

 

 

 

Published 14. mars 2016 - 13:03 - Updated 1. november 2021 - 11:09