Hva skiller Veterinærhøgskolens smådyrsykehus fra andre klinikker?

Vi er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og driver forskning og undervisning. Studenter vil være til stede og observere. Det skiller oss fra andre dyreklinikker.

Hva skiller Veterinærhøgskolens smådyrsykehus fra andre klinikker?

Forskning

Kontinuerlig forskning innen en rekke sykdoms- og helseaspekter hos dyr bidrar til et oppdatert og høyt faglig nivå. Almennpraktiserende veterinærer landet rundt bruker oss som henvisningssykehus ved kompliserte tilfeller.

Prøver fra dyret ditt kan blir brukt i ulike forskningprosjekter innen veterinærmedisin.

Studenter

Studenter er ofte til stede ved undersøkelser og behandling, som et ledd i undervisningen.

Veterinær eller dyrepleier har alltid overoppsyn. Studentene får praktisk undervisning, samtidig som de utgjør en ressurs og bidrar til at hver pasient får tilsyn, behandling og godt stell.

Konsekvenser   

Som eier vil du erfare at i noen undersøkelser er det ikke mulig å følge dyret ditt innover i sykehuset. Du vil få alle nødvendige beskjeder ved innleggelse.

Blod-, urin-, og vevsprøver fra ditt dyr kan, etter tillatelse, bli brukt i forskning på dyresykdommer.

 

 

 

 

Published 14. mars 2016 - 13:03 - Updated 29. juni 2020 - 10:08