Hva skiller Veterinærhøgskolen Dyresykehuset fra andre klinikker?

Bildet viser en veterinærstudent som gjør en helseundersøkelse av en hund. Studenten bruker stetoskop og ser konsentrert ut.
Veterinærstudent Magnus Dypvik gjør en helseundersøkelse av en pasient. Våre veterinærstudenter får alltid veiledning fra en erfaren veterinær. Foto: Camilla Wiik Gjerdrum

Vi er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og driver forskning og undervisning. Studenter vil være til stede og observere. Det skiller oss fra andre dyreklinikker.

Forskning

Kontinuerlig forskning innen en rekke sykdoms- og helseaspekter hos dyr bidrar til et oppdatert og høyt faglig nivå. Almennpraktiserende veterinærer landet rundt bruker oss som henvisningssykehus ved kompliserte tilfeller.

Prøver fra dyret ditt kan, etter tillatelse, bli brukt i ulike forskningprosjekter innen veterinærmedisin.

Studenter

Studenter er ofte til stede ved undersøkelser og behandling, som et ledd i undervisningen.

Veterinær eller dyrepleier har alltid overoppsyn. Studentene får praktisk undervisning, samtidig som de utgjør en ressurs og bidrar til at hver pasient får tilsyn, behandling og godt stell.

Publisert - Oppdatert

Del på