Coronavirus hos hest

Av Camilla Wiik Gjerdrum

Bildet viser en hest på Dyresykehuset – hest.
Hester kan får coronavirus. Ved symptomer, ta kontakt med veterinær.Foto: Camilla Wiik Gjerdrum

Coronavirus har blitt en sykdom vi stadig oftere diagnostiserer hos hest, og som regel i vintermånedene. 

Coronavirus forårsaker både luftveis- og mage-tarmsykdom hos mange dyrearter, og det finnes mange varianter av viruset som blir delt inn i 4 hovedgrupper (alfa, beta, delta og gamma). Hester kan få infeksjoner med en såkalt betatype, og denne varianten gir mage-tarmsykdom.

Coronavirus for hest er ikke samme virus som rammer mennesker og som kan gi mennesker sykdommen Covid-19. Det er ikke kjent at coronavirus for hest kan smitte over til mennesker.

Hvordan blir hesten min smittet?

Hester blir smittet via munnen ved at de spiser eller drikker fra kilder hvor viruset er. Selv om betatype coronavirus ofte gir luftveissymptomer hos andre arter, inkludert hos mennesker, er dette svært sjeldent hos hest. Det kan se ut som om viruset hos hest ikke klarer å feste seg i luftveiene på samme måte som for eksempel hos mennesker. Det foreligger heller ingen rapporter om at mennesker med Covid-19-infeksjon kan smitte hester.

Hvordan ser et typisk sykdomsforløp ut?

De fleste hester begynner å vise symptomer 2-3 dager etter de har blitt smittet. Omtrent samtidig med dette (3-4 dager etter smitte) begynner hesten å skille ut viruset i avføringen. De fleste hester skiller ut flest viruspartikler 3-4 dager etter de har begynt å vise symptomer på sykdom. Det betyr også at hvis man tester hester for tidlig i sykdomsforløpet, kan man få falske negative prøvesvar.

De fleste hester kommer seg i løpet av noen dager til en ukes tid med generell støtteterapi, men hvis man får et utbrudd i en stall kan det ofte ta 3-4 uker før dette går over. Det er stor individuell variasjon hvor lenge en hest skiller ut viruspartikler i avføringen, men som regel er det et sted mellom 3-25 dager. Noen hester kan derimot skille ut virus betydelig lengre enn dette, og også innimellom i perioder, selv om de er tilsynelatende friske. Slike hester kan naturligvis være en smittekilde for andre hester.

Det er ikke kjent hvor lenge viruset overlever i miljøet, men det er mulig at det overlever bedre ved kjøligere temperaturer, så uker er mulig.

Hvilke hester blir smittet?

Alle hester i alle aldre kan bli smittet. Hos føll ser vi det oftest sammen med andre infeksjoner (for eksempel rotavirus), mens hos voksne hester er det kun coronavirus hesten har.

Når på året ser man coronavirusinfeksjoner?

Hester kan bli smittet av coronavirus hele året, men er vanligst i vinterhalvåret (oktober til april).

Hvor mange hester blir syke etter de har blitt smittet?

Dette varierer mye fra 10-83%, men heldigvis er det svært sjeldent at hester dør som en følge av coronainfeksjon. De som dør, gjør det som regel fordi de får blodforgiftninger og sentralnervøse symptomer som en direkte følge av tarmbetennelsen.

Behandling

De aller fleste hester blir friske med generell støttebehandling hjemme. Noen hester trenger mer intensiv behandling, og da må man vurdere å sende hesten inn til et hospital for dette.

Diagnose og prøvetagning

Coronavirusinfeksjon blir diagnostisert basert på undersøkelse av avføringsprøve fra hesten. Prøve sendes til et laboratorium som gjør disse undersøkelsene. Dette gjøres i samarbeid med din veterinær.

Hva skal man gjøre ved mistanke om coronavirusinfeksjon på stallen?

 • Igangsette biosikkerhetsrutiner i stallen. Dette inkluderer å isolere hest(er) med mistanke om sykdom, og ha minst mulig trafikk inn og ut av stallen.
 • Husk at smitte er via avføring, også indirekte, så det er viktig at man ikke deler trillebårer og greip etc. med friske hester.
 • Det er lurt å sette fram fotbad, bruke egne termometere og engangshansker mellom hester.
 • Husk på at hester kan skille ut viruspartikler i flere uker etter den har vært smittet, så det er fornuftig å fortsette disse rutinene i hvert fall 3 uker etter at hesten tilsynelatende er frisk.
 • Fordi det er så stor individuell variasjon hvor lenge hester fortsetter å skille ut virus etter infeksjon, samt at noen bare gjør det innimellom, er det vanskelig å gi faste råd og retningslinjer for testing og isolasjon. Det er uansett god praksis å isolere alle nye hester i egen stall i 2-3 uker, og det gjelder ikke bare med tanke på coronavirus.
 • Heldigvis er det mange desinfeksjonsmidler som er effektive mot coronavirus, men det er viktig å fjerne alt organisk materiale som avføring og flis før man vasker ned. Her er det lurt å ta en prat med din veterinær slik at dere kan legge en plan for hvordan man skal rengjøre stallen etter infeksjon.

Fakta

Symptomer

Én eller flere symptomer kan oppstå:

 • Nedsatt matlyst
 • Slapp
 • Feber (38.5-41˚C)
 • Kan ha bløtere avføring; kan også få diaré, men dette er uvanlig
 • Milde kolikksymptomer (ligger mer, ser seg mot siden av buken)
 • Lavt antall hvite celler og protein (spesielt albumin) på blodprøve
 • Nevrologiske symptomer som for eksempel sjangling, nedstemt, ligger nede som er en konsekvens av at mer ammoniakk blir produsert/absorbert i tarmkanalen.


Referanser

Fielding C.L. et al. 2015. Disease associated with equine coronavirus infection and high case fatality rate. J Vet Intern Med. Vol 29. Pp 307-310.

Giannitti F. et al. 2015. Necrotizing enteritis and hyperammonemic encephalopathy associated with equine coronavirus infection in equids. Veterinary Pathology. Vol 52(6). Pp1148-1156.

Pusterla N et al. 2015. Prevalence of equine coronavirus in nasal secretions from horses with fever and upper respiratory tract infection. Veterinary Record. Sept 19.

Animal Health Center, Cornell University

Publisert - Oppdatert

Del på