Derfor søkte Elise studier i by- og regionplanlegging på NMBU

Hva har en edderkopp med studier i by- og regionplanlegging å gjøre? Det var noe av det første Elise fikk vite da hun begynte på studiene på NMBU.
Hva har en edderkopp med studier i by- og regionplanlegging å gjøre? Det var noe av det første Elise fikk vite da hun begynte på studiene på NMBU.Foto: Shutterstock / privat

Interessen for naturforvaltning, miljøplanlegging, juss og arkitektur er noe av grunnen til at Elise studerer by- og regionplanlegging.

Det jeg liker aller best med by- og regionplanlegging er den store faglige variasjonen, og muligheten til å velge mellom mange emner. Som den første foreleseren vi møtte her på NMBU, Håvard Steinsholt, så fint sa det; «planleggere må kunne litt om mye».

Med åtte armer ut i verden

Steinsholt sammenlignet også planleggere med edderkopper. Planleggeren er edderkoppen som holder styr på alle hensyn som må ivaretas, og får spindelvevet til å holde sammen. Samfunnet vi lever i er veldig sammensatt, og derfor er det mange interesser som spiller inn når vi planlegger byer, kommuner og regioner. Vi må samordne ulike interesser, og avveie hva man skal prioritere for at det skal bli best mulig for alle.

Vil du vite mer om studiet i by- og regionplanlegging? Les mer her.

Kombinerer interessante fag

Grunnen til at jeg søkte på by- og regionplanlegging er at studiet kombinerer mye av det jeg interesserer meg for. Jeg var lenge usikker på hva jeg ønsket å studere og vurderte blant annet juss, arkitektur, eiendom og byggingeniør. Da jeg oppdaget by- og regionplanlegging, tenkte jeg at det måtte være perfekt for meg, og så langt har det vært det!

Det er stor variasjon i de obligatoriske emnene i studiet. Første semesteret bestod av innføringsemne for by- og regionplanlegging, juss, kartografi og geografiske informasjonssystemer. Det andre semesteret fikk vi innføring i digitale verktøy som Adobe-programmene, og vi lærte om byplanleggingens historie og arkitektur, samt teori om hvordan planlegging fungerer i praksis. Tredje semester gikk vi dypere inn i juss, og jobbet med ulike analyseteknikker og mulighetsstudier. Det fjerde semesteret handler om plan- og bygningsrett og utarbeidelse av kommuneplaner. Når denne grunnmuren for studiet er satt, har vi mange valgmuligheter for veien videre til masteren.

Yrkeseksempler: By- og regionplanlegging

Tar fag på tvers av universitetets studieprogrammer

Det fine med NMBU er at valgemnene ikke bare er knyttet til eget studie eller til fakultetet vi tilhører. På vårt fakultet som kalles LANDSAM (Fakultet for landskap og samfunn), kan man velge emner fra landskapsarkitektur eller eiendom, men man kan også velge økonomiske emner på Handelshøyskolen, emner fra geomatikk eller andre relevante emner på Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), eller man kan velge emner om for eksempel naturforvaltning eller økologi på Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

Les om hva andre studenter sier om studiet

På denne måten kan man enten sette sammen en master med spennende emner med ulike temaer for å få en vid bredde og forståelse, eller man kan velge en tydelig retning, der man fordyper seg i ett tema. Personlig syns jeg det er veldig spennende å finne løsninger på hvordan vi kan utvikle bærekraftige byer og steder for fremtiden, der man ivaretar natur og miljø. Derfor har jeg valgt å fordype meg i emner som handler om naturforvaltning og miljøplanlegging.

Blir ekspert på temaer som alle bryr seg om

By- og regionplanlegging er et veldig dagsaktuelt studie. Det vi lærer om og skal jobbe med skrives om i media daglig. Etterhvert som jeg har fått mer kunnskap har jeg fått en mye bedre forståelse for sakene som blir omtalt i media. Man kan nesten åpne en hvilken som helst avis i Norge og finne nylige saker tilknyttet utbyggingssaker. Ofte er det konflikter som omhandler jordvern, naturforvaltning eller miljøsaker knyttet til utvikling av byer og steder, men det kan også handle om for eksempel plassering av større tiltak som kan få en stor påvirkning på lokalsamfunnet. De fleste har en mening om hvordan omgivelsene der de bor eller oppholder seg burde se ut. Derfor må man som planlegger ha bred kunnskap og klare å se det store og hele bildet. Man må klare å samle alle trådene som en edderkopp!

Publisert - Oppdatert

Del på