Course code VU-LAA330

VU-LAA330 grøntanlegg

Norsk emneinformasjon

Search for other courses here

Showing course contents for the educational year 2016 - 2017 .

Course responsible: Ingjerd Solfjeld
Teachers: Tore Edvard Bergaust
ECTS credits: 5
Faculty: Faculty of Landscape and Society
Teaching language: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Teaching exam periods:
Oppstart høsten 2016 Avslutning våren 2017
Course frequency: En gang
First time: Study year 2016-2017
Last time: 2017V
Course contents:
Kurset fokuserer på praktisk anvendelse av teoretiske kunnskaper om økosystemtjenester i forvaltning av offentlige grøntanlegg. Kurset består av to samlinger med forelesninger og gruppearbeid, samt en obligatorisk innleveringsoppgave som kan ha form av en rapport, en artikkel, del av et konkurransegrunnlag eller en poster. Det forutsettes stor selvstendighet i arbeidet med oppgaven, men det gis noe veiledning. Grunnlaget for den teoretiske delen ligger i pensum.
Learning outcome:
Kurset skal kvalifisere deltakerne til å forstå hvordan økosystemtjenester kan brukes som argumentasjon for verdien av grøntanlegg. Det skal vise hvordan kunnskapen om økosystemtjenester kan brukes innenfor den tredelte forvaltningsmodellen; Politisk, taktisk og operativ forvaltning. Deltakerne skal få innblikk i fremgangsmåter for å samhandle med entreprenør om å optimalisere økosystemtjenester og bli kvalifisert til å implementere dette i kontrakter for drift og vedlikehold av grøntanlegg.
Learning activities:
Forelesninger, gruppearbeid og innleveringsoppgave med frivillig presentasjon
Syllabus:

Artikler fra tidskrifter RapporterBarton, David Nicholas; Vågnes Traaholt, Nora; Blumentrath, Stefan; Reinvang, Rasmus. Naturen i Oslo er verdt milliarder. Verdsetting av urbane økosystemtjenester fra grønnstruktur. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2735-3) 21 s. NINA rapport(1113) NINA

Listen utvides ved kursstart

Recommended prerequisites:
Assessment:

Innleveringsoppgave

Karakter; bestått/ikke bestått

Examiner:
Examination details: :