Course code VET352-2

VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin

Norsk emneinformasjon

Search for other courses here

Showing course contents for the educational year 2020 - 2021 .

Course responsible: Eystein Skjerve
ECTS credits: 1.5
Faculty: Faculty of Veterinary Medicine
Teaching language: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
First time: Study year 2023-2024
Recommended prerequisites:
Examiner:
Examination details: CANVAS TEST AVL OG ETIKK: Godkjent / Ikke Godkjent