Campus Ås innflyttingsklar i 2020

Av Kai Einar Tilley

Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås, blir forsinket med sju måneder. Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) må derfor utsette innflyttingen til 2020. Beslutningen er tatt av Kunnskapsdepartementet etter anbefaling fra Statsbygg.

– Dette er Statsbyggs største byggeprosjektet, og det eneste i sitt slag. Derfor har det tatt ekstra tid å utforme- og planlegge byggeprosjektet. Og fordi det er viktig at bygget holder den standarden det skal ha ved innflytting, anbefalte vi å utsette bruk av bygget, sier prosjektdirektør i Statsbygg, Erik Antonsen. 

Byggearbeidene ligger per i dag etter planen, noe som hovedsakelig henger sammen med ekstra tidsforbruk til prosjektering. Siste usikkerhetsanalyse viser at ferdigstillelsen blir ca. sju måneder forsinket. 

Avansert byggeprosjekt

Selve bygningen vil stå ferdig i 2019, men byggets kompleksitet med behandling av både syke og friske dyr, i tillegg til forskningsfasiliteter, gjør at det vil ta lenger tid enn først antatt å teste alt før det kan tas i bruk. Bygget vil derfor ikke være klar for full klinisk drift før sommeren 2020.
– Det var viktig at beslutningen om utsettelse ble tatt nå, slik at Statsbygg kan legge inn en god plan for tekniske og bygningsmessige innredningsarbeider som vi skal lyse ut på anbud før påske, sier Antonsen. 

Når bygge- og testperioden blir forlenget vil det medføre noen økte kostnader, men en forsering av byggeprosessen vil koste vesentlig mer og vil øke usikkerheten i prosjektet.

Forståelse for utsettelsen

Både NMBU og Veterinærinstituttet har forståelse for situasjonen.

For NMBU er det viktigste å ha et fullt operativt bygg med den standarden det skal ha ved innflytting klart til studiestart.
– For oss er det viktig å ha god forutsigbarhet med tanke på studiestart, oppstart av klinikker og fremdrift i forskningsprosjektene. Vi forstår at det er nødvendig å utsette bruken av bygget. Når vi nå orienteres såpass god tid i forveien skal vi klare å tilpasse oss, sier rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU.

– For våre virksomheter er det viktigste at byggene har de kvaliteter og funksjoner vi trenger for beredskap, diagnostikk og avansert forskning. Særlig med tanke på arbeid med smittefarlig materiale er det viktig at bygget er godt planlagt og testet. Det er også viktig at det ikke blir opphold i den faglige produksjonen, sier administrerende direktør Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet.

Det nye Veterinærbygget skal huse både Veterinærinstituttet og veterinærutdanningen når de flytter fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med resten av NMBU på Ås. Når bygget står ferdig, vil det inneholde alt fra kompliserte laboratorier og forskningsfasiliteter til undersøkelsesrom for syke dyr av alle slag.

Publisert - Oppdatert

Del på