Rapport - Biblioteket som læringsrom

Av Hilde Kristin Langsholt

Biblioteket
BiblioteketFoto: Benjamin A. Ward/ NMBU

Høsten 2017 gjennomførte NMBU Universitetsbiblioteket en brukerundersøkelse blant studentene ved NMBU om deres bruk av de fysiske biblioteklokalene. 

Hovedproblemstillingen for undersøkelsen var hvilke faktorer påvirker bruken av de fysiske bibliotekrommene ved NMBU? Vi var særlig interessert i å se på hvordan åpningstider, tilgang til grupperom, arbeidsplasser og tilgjengelig faglitteratur påvirket bruken. Hvordan framstår dagens tilbud for studentene? 

Resultatene fra undersøkelsen viste at studentene var særlig interssert i å få flere grupperom og arbeidsplasser i biblioteket. I tillegg ønsket man seg bedre åpningstider, særlig på Sørhellinga. 
Tidsbruken varierte en del mellom avdelingene. Særlig tilbringer studentene kortere tid på biblioteket i Tårnbygingen sammenlignet med avdelingene på Sørhellinga og Adamstuen.

Du kan lese mer om undersøkelsen i rapporten, Biblioteket som læringsrom,   

Publisert - Oppdatert

Del på