Opphavsrett og bruk av beskyttet materiale

pc og lås

Digitale kompendier med Bolk og avtaler med Kopinor, Norwaco og BONO

NMBU har avtaler med Kopinor, Norwaco og Bono for bruk av beskyttet materiale i undervisning, forskning og formidling.

Studenter og ansatte vil ved å følge avtalenes bestemmelser sikre at opphavsrett for ulikt materiale blir ivaretatt.

Universitetsbiblioteket forvalter avtalene og kan kontaktes på biblioteket@nmbu.no

 • Gjennom Kopinoravtalen kan studenter og ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier fra utgitt materiale, uten å måtte oppspore rettighetshaverne og innhente den enkeltes tillatelse. Avtalen gir på nærmere vilkår studenter og ansatte rett til å kopiere materiale som er beskyttet av åndsverkloven. Det som kopieres skal kun brukes til formål innen utdanning, forskning og administrasjon ved institusjonen. Tillatelsen gjelder utgitt materiale fra både norske og utenlandske rettighetshavere uavhengig av om Kopinor representerer deres rettigheter. Det er en forutsetning at kopieringen ikke skal erstatte, men være et supplement til kjøp av utgitt materiale. Avtalen gir adgang til å fremstille kompendier, både trykte og digitale.

  Avtalen gjelder for intern bruk for ansatte, studenter, kursdeltakere og andre med særlig tilknytning til institusjonen. Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale, norsk og utenlandsk, slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett. Opphavsmannens navn og verkets tittel og kilde skal oppgis. Avtalen omfatter ikke lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l. Det er ikke tillatt å gjøre beskyttet materiale tilgjengelig på åpne internettsider. Dette gjelder selv om innholdet er hentet fra andre åpne nettsider.

  Nærmere  informasjon og selve avtalen finnes på Kopinors nettside.

 • NMBU har gjennom Kopinor-avtalen mulighet for bruk av Bolk-tjenesten til å registrere alle bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, slik at rettighetene blir klarert. I tillegg kan man sette sammen og bestille kompendier eller enkeltstående filer gjennom samme løsning. Pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, skal registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert. Dette gjelder selv om utdragene ikke skal inngå i et kompendium.

  Gjennom Bolk kan den enkelte kursansvarlige sette sammen og bestille kompendier. Studentene får da materialet i form av filer uten kopisperrer, og de kan fritt disponere det til egne studier.

  Universitetsbiblioteket administrerer tjenesten ved NMBU.

  Nærmere informasjon om Bolk finner du på universitetsbibliotekets nettside om Bolk.

 • Gjennom NMBUs avtale med Norwaco for AV-lisens gis rett til å bruke TV-programmer i egen undervisningsvirksomhet. Avtalen omfatter alle NRKs TV- og radiokanaler, en rekke europeiske TV-kanaler samt de fleste norskproduserte spillefilmer.   

  Nærmere informasjon om avtalen finnes på Norwacos egen nettside for undervisning.

 • Gjennom NMBUs avtale med BONO tilrettelegges for intern, digital bruk av bilder i undervisningen. Avtalen gir NMBU rett til digital bruk av visuelle verk av de norske og utenlandske kunstnerne BONO representerer. 

  Nærmere informasjon om avtalen finnes på BONOs egen nettside for undervisning.