Leganto

Med Leganto kan du enkelt og effektivt opprette, vedlikeholde og gjenbruke kvalitetssikrede og oversiktlige pensumlister. Med integrasjon mot Canvas og Oria får studentene en sømløs opplevelse, med en samlet oversikt over all litteratur og tilgang til fulltekstartikler og kompendiefiler direkte fra listen, samt informasjon om pensumbøkene er tilgjengelige i biblioteket.

Når du tar i bruk Leganto vil biblioteket bistå deg med veiledning, kontroll av lister og tilgjengeliggjøring i Canvas. Biblioteket vil blant annet sjekke om pensumbøker har kommet i nye utgaver, kontrollere at lenker fungerer og om vi har tilgang til artiklene du ønsker i din pensumliste.

  • Logg inn i Leganto med Feide. Du finner pensumlister ved å søke dem opp i Leganto. Dersom du ikke finner listen du leter etter kan du ta kontakt med biblioteket@nmbu.no for hjelp.

  • I NMBUhjelp finner du veiledninger for hvordan du legger til innhold i pensumlisten og hvordan du kan endre seksjonene.

  • Pensumlistene for neste semester er klare til å jobbes med fra medio april og begynnelsen av oktober.

  • Når pensumlisten er ferdig revidert sender du listen til biblioteket fra Leganto. Velg "Pensumlisten min er klar" øverst til høyre. Det må alltid gjøres, selv når det ikke er foretatt noen endringer. Frist for dette er 20. mai (for høstemner) og 15. november (for våremner).
    For det videre arbeidet er det svært viktig at fristene overholdes.

  • Hvis du ikke finner Leganto i Canvas-rommet ditt kan du ta en titt på denne guiden i NMBUhjelp, som forklarer hvordan du aktiverer det.