Hvordan låne og bestille?

Hvis du er registrert som låner ved NMBU kan du selv bestille lån eller kopier via bibliotekbasen Oria. Materiale som ikke finnes ved Universitetsbiblioteket kan skaffes fra andre bibliotek.

 • Alle studenter og ansatte ved NMBU blir automatisk registrert som lånere ved Universitetsbiblioteket. Studentkort/ansattkort fungerer som lånekort.

 • Ordinær utlånstid er 4 uker, pensumlitteratur 1 uke. Du kan selv fornye dine lån i Oria.

 • Du kan selv bestille bøker og artikler i Oria. Logg inn med ditt NMBU brukernavn og passord (Feidepålogging). Søk opp materiale og klikk på "Bestill".

 • I Oria kan du velge å søke i alle norske fagbibliotek samtidig, eller du kan avgrense til å søke kun i biblioteket på NMBU. Finner du ikke det du leter etter på NMBU kan du legge inn en bestilling i Oria. Biblioteket vil sørge for å låne inn/skaffe til veie materialet fra andre bibliotek.

 • Du kan også bestille bøker og artikler som ikke er tilgjengelig i Oria. Klikk på fanen "Bestill", og fyll inn opplysninger om bok/artikkel. Biblioteket vil sørge for å låne inn/skaffe til veie fra andre bibliotek.

 • Du kan få oversikt over egne lån, reserveringer og bestillinger på "Min konto" i Oria. Her er det også mulig å fornye lån.

  • Logg på Oria via FEIDE med NMBU-brukernavn og passord.
  • Klikk på "Min konto".
  • Forny alle lån eller velg de du vil fornye.

  Kontakt biblioteket dersom du ønsker å fornye bøker som er lånt inn fra andre bibliotek.

Lånevilkår

Universitetsbiblioteket skal primært dekke behovet for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved NMBU. Biblioteket er også åpent for eksterne brukere.

Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.  

 • Lånekort
  Studenter og ansatte ved NMBU bruker student/ansattkort som lånekort. Andre brukere kan få låne lånekort ved å vise frem gyldig legitimasjon.

  Lånetid
  Ordinær lånetid er 1-4 uker. Lån kan fornyes dersom det ikke er venteliste.

  Lånerens plikter
  Alt materiale som bringes ut av biblioteket, skal være registrert som lånt. Lånetiden må overholdes.

  Erstatningskrav ved tapt litteratur
  Tap eller skader på materiale medfører erstatningsansvar. Etter 3. gangs purring sendes erstatningskrav på kr. 750,- pr. dokument. Beløpet inkuderer et administrasjonsgebyr på kr. 250,- som må betales selv om dokumentet blir levert.

  Innlån
  Materiale som ikke finnes ved NMBU, kan skaffes i form av lån eller kopier fra andre bibliotek. Universitetsbiblioteket låner normalt ikke inn for brukere tilknyttet institusjon med egen bibliotektjeneste. For innlån gjelder eierbibliotekets låneregler.

  Tjenester for eksterne brukere
  Eksterne brukere kan bestille kopier fra Universitetsbiblioteket mot betaling.

  • Priser
  • • Fra NMBUs samling: kr. 60,-
  • • Fra norske bibliotek: kr. 75,-
  • • Fra utenlandske bibliotek: kr. 150,-

  Større referanseoppgaver, søk i databaser, utarbeidelse av litteraturlister, mer omfattende opplæring og lignende, kan etter avtale utføres mot betaling. Timesats kr. 600,- (ekskl. moms).