Avløpskonferansen 2012 - Små avløp, store utfordringer

Av Randi Setrom Brunborg

Program

Onsdag 25. april 2012
Overordnet og EU direktiv 
Vannforskriften og mindre avløp: Hvordan forvalter Fylkesmannen og kommunen dette?
Terje Farestveit, Klif
Små avløp – store tall: Tilstand/utvikling i fht. mindre avløpsanlegg
Gisle Berge, SSB
Vanndirektivet: Utslipp av avløpsvann og konsekvens i vassdraget. Hva kan oppnås?
Ståle Haaland, Bioforsk
Lovgivning og forvaltning
VA-juss: mindre avløpsanlegg – hvem er ansvarlig?          
Anne Maria Pileberg, Oslo kommune
Forvalting mindre avløpsanlegg; Overordnet arbeid i fht. vannområdemyndighet, eksempel fra vannområde
Finn Grimsrud, Haldenvassdraget
Kommunal forvaltning; eksempel fra kommune på valg av strategi i fht. opprydding i spredt bebyggelse  
Dag Erik Håvimb, Melhus kommune
Valg av avløpsløsninger
Økonomisk beregningsmodell for vurdering av kommunal tilknytning eller lokale renseløsninger
Steinar Skoglund, Siv.Ing Steinar Skoglund
VeVa-verktøy for VA-planlegging i spredt bebyggelse – bakgrunn og erfaringer fra svenske kommuner
Frida Pettersson, Urban Water
Hva koster avløpsanlegget meg?
Karen Refsgaard, NILF / Ola Stedje Hanserud, Bioforsk
Torsdag 26. april 2012
Helse og risiko
Smittestoffer i avløpsvann: Hvilke vannbårne sykdommer har vi i dag, og hvordan forventes utviklingen å bli i et våtere og villere klima?
Vidar Lund, Folkehelsa
Hva er gjort av forsøk/undersøkelser på hygienesiden i fht. de ulike parametere?  Hva planlegges videre?
Adam Paruch, Bioforsk
Risikovurdering/-analyse: Eksempel på beregning av helserisiko i forbindelse med mindre avløpsanlegg
Razak Seidu og Arve Heistad, UMB
Kontroll og tilsyn 
Mindre avløpsanlegg: Behov for oppfølging og kontroll
Guro Randem Hensel, Bioforsk
Kommunalt tilsyn: Hva innebærer dette, hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveileder  
Ole Lien, Norsk Vann
Kommunalt tilsyn: Hvilke utfordringer har kommunen? Hva ønsker man å oppnå? Hvordan skal man organisere tilsynet?
Tor Gunnar Jantsch, Driftsassistansen i Østfold, DaØ
Teknisk godkjenning av prefabrikkerte avløpsrenseanlegg og renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann for inntil 50 pe
Lars J. Hem, SINTEF Vann og Miljø
Avløpsvann som ressurs
Små avlopp – status fra Sverige
Peter Nilsson, VA-teknik & Vattenvård AB, Sverige
Fosfor – brenner det på do?
Ola Stedje Hanserud, Bioforsk
Kildesortering og kretsløpsteknologi: Avløpsvann som ressurs – tilbakeføring av ressurser  
Petter Jenssen, UMB

Arrangører     

Bioforsk Jord og miljø
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)                                

Samarbeidspartnere

• Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif
• Norsk Vann       
• Norsk Vannforeningen
• Fagforbundet

Publisert - Oppdatert

Del på