Holmboeprisen 2023 til matematikklærer Morten Munthe

Munthe har en enestående evne til å gi faglig innsikt og å skape nysgjerrighet hos elvene, heter det blant annet i begrunnelsen fra priskomiteen. Han er også kjent for å trollbinde elever i timene og han er svært engasjert i utvikling av matematikkfaget.

Forskning og undervisning hånd i hånd

Bernt Michael Holmboes minnepris (Holmboeprisen) er en pris som hedrer eksepsjonelle lærere i matematikk. Prisen deles ut hvert år til en eller flere undervisere som har utmerket seg med svært god undervisning i matematikk. Det er Norsk matematikkråd som utpeker prismottageren.

Munthe underviser matematikk R1 og R2. Parallelt med dette, har han gjennomført en doktorgrad i matematikkdidaktikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forskningen hans har dreid seg om programmering i undervisning, og elevene har dannet utgangspunktet for datainnsamlingen til hans forskning. 

Prisvinneren har en tredelt stilling mellom OHG, NMBU og Utdanningsetaten i Oslo kommune.

– Munthe er kreativ, raus og engasjert. Priskomiteen er spesielt imponert over måten han pirrer elevene nysgjerrighet for matematikk. Det fører til at elevene selv ønsker å dykke dypere ned i fagets ulike spørsmål, sier Antonella Zanna Munthe-Kaas, leder i Norsk matematikkråd.

Engasjement for programmering og dybdelæring

Kollegene sier om prisvinneren at han er raus, dyktig og engasjerende. Via NMBU har Munthe tatt initiativ til edudata.no, en åpen samlingsplass med oppgaver og undervisningsopplegg som han deler raust med andre lærere. I tillegg holder han kurs og foredrag om hvordan programmering i matematikkfaget kan bidra som dybdelæring.

– Vi setter stor pris på forskningsarbeidene Morten Munthe har skapt med sitt nybrottsarbeid innen læring av realfagene i skolen med programmering. Morten bidrar nasjonalt og internasjonalt i hvordan vi kan bruke programmering i undervisning for at elever skal lære realfag. Han har i flere år undervist i etterutdanning av lærere ved NMBU og gjennomført svært mange foredrag om temaet. Gratulerer!, sier Hans Erik Lefdal, som leder Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved NMBU.

Munthe har særlig innarbeidet informasjonsteknologi (IT) og kunstig intelligens i undervisningen. Han er kjent for å vekke nysgjerrighet hos elevene ved å ta dem med på matematiske fortellinger om konsepter og “rariteter” i faget. Han har også et godt humør som smitter, både til kollegaer og elever.

Morten Munthe fikk overrakt Holmboeprisen 22. mai 2023 på Oslo katedralskole. Les priskomiteens begrunnelse for tildelingen her.  

Published 13. April 2023 - 10:33 - Updated 26. mai 2023 - 13:06