Ønsker seg flere kvinnelige teknologer

For litt over ti år siden hadde Christine Spiten sommerjobb i Kongsberg Oil & Gas Technologies. Hun var helt i starten av sivilingeniørutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og ble satt til å jobbe på et prosjekt som skulle overvåke havbunnen før, under og etter at man besluttet å starte med oljeboring.

Spiten syntes jobben var kjempespennende. Og det som fanget interessen hennes spesielt, var teknologien som ble brukt. For å overvåke havbunnen trengtes det store maskiner, såkalte ROV-er, som fylte et helt rom, og som man måtte ha egne kraner, operatører og spesialbygde skip for å ta i bruk.

– Jeg tenkte at det var helt villt, hvor stort, komplekst og dyrt det skulle være å hente inn data og utforske havet. Det måtte da finnes enklere måter å gjøre det på?

Vil inspirere

Ti år senere står Spitens svar på dette spørsmålet – en liten, hvit undervannsdrone – pent plassert ved et vindu i et av møterommene til selskapet Fernley Securities.

Undervannsdronen har hun selv vært med på å utvikle gjennom selskapet Blueye Robotics, som hun er medgrunnlegger av. Målet med dronen var å tilgjengeliggjøre havet for flere – og dermed skape en tettere relasjon mellom mennesker og hav. Det siste tror hun er livsviktig for at vi skal ta vare på havene for fremtiden.

Underveis har hun blitt kåret til årets ledestjerne i Dagens Næringsliv, til en av Europas mest spennende unge teknologer, og vært på magasinet Forbes sin liste over 30 talenter under 30 som det er verdt å følge med på. Hun håper Jenter og Teknologi-dagen kan inspirere flere til å velge teknologifag. 

– Vi er nødt til å få flere til å studere og engasjerer seg i teknologi! Typisk har man sett at det er flest gutter som går hele veien innenfor teknologifagene, sier Spiten. 

 Vil du delta på Jenter og Teknologi-dagen? Meld deg på her - vi har fortsatt noen ledige plasser

Empatisk teknologi

Tall fra Senter for realfagsrekruttering gir henne rett i det.  2022 var kun 21,9 % av søkerne til ingeniørstudiet kvinne. For studiet i sivilingeniør var tallet om lag 36,2 %. I informasjonsteknologi var tallet 30 %.

På spørsmål om hva vi må gjøre for å sørge for at jenter med tekniske evner, kreativitet og gode ideer kommer til teknologifagene, svarer hun bevissthet.

– Vi må være bevisste på denne problemstillingen helt fra barndommen av. Gi jentene hammer og drill, noen kretskort og loddebolt. Vi må ufarliggjøre det å prøve seg fram og leke med teknologi, på samme måte for små jenter som for gutter, sier hun.

Spiten legger til at mye teknologi i dag er utviklet av menn, og for menn. Ett eksempel er at stemmestyringssystemer, som for eksempel Siri på iPhone, er bedre tilpasset menn og forstår mannestemmer bedre enn kvinnestemmer.

– Det er ganske spennende å se på forskjellene i hvilke løsninger mannlige og kvinnelige teknologer utvikler, sier Spiten videre.

Ofte ser man at bak teknologi utviklet av og med kvinner, ligger mer empati - et ønske om å løse utfordringer for de som trenger det mest. Mens teknologien menn skaper, handler oftere om effektivisering. Det skal være bedre, raskere, billigere eller smartere, men kan overse enkelte grupper i samfunnet, sier hun.

Ås lokket mest

At hun selv valgte teknologifag, er det flere grunner til. Hun gikk økonomilinje på Asker videregående, hvor hun valgte samfunnsøkonomi og markedsføring, men hadde alltid likt realfag. Valget falt etter hvert på industriell økonomi på NMBU.

– Jeg synes det er spennende å kunne kombinere finans og teknologi, hvor det handler om å skape teknologiske løsninger, og finne lønnsomhet i det. Også jeg har gått ti år på Steinerskolen. Så hvis jeg i tillegg kan bygge noe med egne hender, er det optimalt, ler hun.

Studiet fantes også ved NTNU og i Stavanger, men det var det lille universitetet i Ås som lokket mest.

– NMBU var det vakreste og mest spennende. Og det var så utrolig fascinerende med kombinasjonen av studieretningene de har. Tenk å studere teknologi blant studenter som tok masterutdanning i sau! I tillegg likte jeg det tydelige fokuset på natur og miljø som er på NMBU. Så fem år der var bare supert, sier hun.

Gi slipp på planen – og grip mulighetene

Akkurat nå står verden overfor en rekke store utfordringer. Spiten er ikke i tvil om hvor viktig teknologi er for å løse bærekraftutfordringene verden står overfor.

– Jeg tror det er kjempeviktig. Jeg synes de mest spennende områdene er energi og mat. Det er noe vi vet at vi alltid kommer til å trenge. Samtidig er det knapphet på ressurser, og vi vet fortsatt ikke hvordan vi skal utnytte dem på en forsvarlig måte, slik at det blir nok til generasjonene etter oss. Her er teknologi den verktøykassa vi har, sier hun.

– Har du noen råd til jenter som lurer på hva de skal gjøre i livet, og funderer på om teknologi er den riktige veien å gå?

– Jeg tror noe av det som kan være en utfordring, særlig for jenter, er at man blir veldig opptatt av å ha en klar plan. Man vil vite hvor man skal, prestere underveis, og stiller veldig høyere krav til seg selv. Jeg tenker at det har vi nok av, sier hun, og fortsetter:

– Jeg tror det er bedre å søke litt innover, og kjenne etter: Hvor har du motivasjonen din? Hva er du nysgjerrig på? Ikke vær så opptatt av å ha planen klar fra start. Den kan man justere mange ganger underveis. Det er i alle fall min erfaring. Jeg har takket ja til mange spennende muligheter underveis. Og ikke glem å leke – er det ikke gøy, er det heller ikke bærekraftig.

 

 

 

 

 

 

Published 26. januar 2023 - 14:13 - Updated 26. januar 2023 - 14:13