Semesterets beste foreleser: med hjerte for moser og laver

NMBUs studenter har kåret førsteamanuensis Siri Lie Olsen til semesterets beste foreleser høsten 2022 for hennes undervisning i BOT210 - Moser og laver - floristikk og økologi.

– Det har blitt sendt inn mange gode nominasjoner, og prisen henger høyt, sa student Marte Vestvik.

Hun representerte studentenes komité for beste foreleser. Det er Studenttingets Arbeidsutvalg ved NMBU som deler ut prisen.

Stor iver for faget sitt

Studentene beskriver Siri som en «frontfigur innenfor sitt fagfelt» og en «person som viser en stor interesse og iver for faget sitt».

– Hennes store engasjement smitter over på studentene, hvilket gjenspeiles hos studentene vi har pratet med, sa Marte.  

Videre i nominasjonen står det:

«Noe som skiller Siri Lie Olsen fra de andre foreleserne er hennes engasjement også utenfor forelesningssalen. Hun er med å dele relevante nøklings-turer og er også med å arrangere turer. Det skaper et godt og inspirerende læringsmiljø som alle studentene skryter av.»

Førsteamanuensis Siri Lie Olsen er semesterets beste foreleser høsten 2022.

Foto
Cathrine Glosli
 

Viktig kunnskap i arbeidslivet 

– Jeg synes jo det er veldig gøy, sa en rørt prisvinner.

Siri er planteøkolog og opptatt av hvordan menneskelig aktiviteter, blant annet klimaendringer, arealbruksendringer og fremmede arter, påvirker det biologiske mangfoldet.

– Og så er det så viktig kunnskap! Dere er viktige!

– Dere som skal ut og forvalte naturen må ha artskunnskap.

I emnet får studentene en bred innføring i laver og mosers økologi og floristikk. Når de er ferdige skal studentene ha bred kunnskap om vanlige og økologisk interessante norske moser og laver og deres betydning i norske økosystem.

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, øvinger og feltarbeid ute. Praktiske kunnskaper er viktig. BOT210 er et typisk emne for blant annet studentene på bachelor i økologi og naturforvaltning. Kunnskap om arter er etterspurt kompetanse i arbeidslivet. NMBU er det eneste universitetet i landet hvor dette temaet gis som eget fag. 

  

Førsteamanuensis Siri Lie Olsen underviser masterstudenter i økologi i vegetasjonskartlegging.

Foto
Cathrine Glosli

Fornøyd dekan

– Dette er et tema som kan være utfordrende å engasjere studentene i, sa dekan ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), Hans Fredrik Hoen, som var med på å dele ut prisen.

– Jeg tok selv dette emnet en gang i tiden. Jeg må si innholdet er ganske annerledes nå enn det var da.

Han kommenterte ellers at han var veldig fornøyd med at prisen var kommet «hjem» igjen.

– Underviserne fra fakultetet vårt fikk prisen begge semestrene i 2021. Godt at den er tilbake.

Published 30. november 2022 - 14:23 - Updated 2. desember 2022 - 14:18