NMBUs lektorstudenter: Fornøyde studenter med bærekraftig profil

Lektorutdanningen ved NMBU er godt fungerende, skriver fagkomiteen som står bak rapporten. De mener at NMBUs størrelse og avgrensningen til realfag gjør det enklere å skape kvalitet og helhet i lektorutdanningen deres.

– Vi er stolte av lærerutdanningen vår, og setter pris på de gode tilbakemeldingene vi har fått. Det er en anerkjennelse av den innsatsen våre ansatte gjør for at vi skal kunne tilby et studieprogram med høy kvalitet og utdanne dyktige lærere, sier Hans Erik Lefdal. Han er leder for Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved NMBU.

Veldig fornøyde med undervisningen

NMBUs lektorprogram får særlig skryt for det disiplinfaglige. NMBU-studentene er godt over landsgjennomsnittet fornøyd med undervisningen, og har den høyeste scoren av alle institusjoner på spørsmålet om «Lærestoffet/pensum i studiefagene formidles på en forståelig måte».

Rapporten trekker også frem at studentene tidlig kommer ut i praksis. NMBU-studentene får i langt større grad enn gjennomsnittet nasjonalt en tidlig innføring i hvordan det er å jobbe som lærer i skolen. De har også veldig positive erfaringer med praksisen.

– Lektorstudentene våre går ut i praksis allerede i den tredje uken på universitetet. Dette tidlige møtet med skolen er viktig for at studentene raskt skal få et inntrykk av læreryrket og om det er noe for dem, sier Hans Erik Lefdal.

Realfagslektorer med kompetanse innen bærekraft

Utdanningen ved NMBU legger et godt grunnlag for de nyutdannede realfagslektorene, skriver komiteen. Det kommer frem både fra studentene selv, fagmiljøet og skolene der NMBU-studentene er ute i praksis. Spesielt får de skryt for den disiplinfaglige kompetansen.

Og NMBUs lektorstudenter er attraktive: Nesten 90 prosent av de ferdige kandidatene fra NMBU arbeider i skolen, og NMBU har den høyeste andelen kandidater som arbeider i videregående skole.

Utdanningen ved NMBU er også den eneste lektorutdanningen i Norge som har en overordnet visjon om bærekraftig utvikling, noe komiteen mener gir den en aktuell og tydelig profil. Studentene skal få kompetanse til å undervise elever i komplekse, tverrfaglige bærekraftsspørsmål.

– Vi har jobbet med utdanning for bærekraftig utvikling i over femten år, og vi er stolte av at lektorkandidatene fra NMBU har en særlig kompetanse innen bærekraft, sier Gerd Johansen, førsteamanuensis og fagruppeleder for NMBUs lektorutdanning.

Jevnere fordeling av fag skal gi mer sammenheng i utdanningen

Komiteen bak NOKUT-evalueringen kommer med anbefalinger til både myndighetene og institusjonene om hvordan lektorutdanningene kan utvikles for å få enda høyere kvalitet. Ved NMBU er de allerede i gang med å ta tak i utviklingspunktene fra rapporten. Forslagene til utvikling er i tråd med punkter universitetet selv fremhevet i evalueringsprosessen, og handler først og fremst om hvordan studiet organiseres.

– Vi jobber nå med å utvikle lektorutdanningen slik at den får enda bedre sammenheng og praksisopplæring og en enda tydeligere bærekraftsprofil. Vi har med oss engasjerte studenter i dette arbeidet. Det er vi veldig glade for, sier Gerd Johansen.

NOKUT anbefaler blant annet at NMBUs lektorutdanning bør inkludere profesjonsfag også i det andre og tredje året, slik at den tydelige lektoridentiteten NMBU-studentene opplever det første året vedlikeholdes.

Tonje I. Lysjø, leder for lektorstudentenes linjeforening ved NMBU, mener NOKUT-rapporten beskriver NMBUs lektorutdanning godt.

Foto
Privat
Leder for lektorstudentenes linjeforening, Tonje I. Lysjø, mener at komiteens vurdering av en jevnere fordeling av studiepoengene i profesjonsutdanningen lover godt for fremtidige lektorstudenter.

– Det vil utvilsomt være et godt bidrag til å styrke helheten i utdanningen, sier hun.

Lysjø mener at rapporten illustrerer lektorprogrammet godt, både med hensyn til de positive sidene og forslagene til forbedring.

– Rapporten fremstiller studentenes meninger om utdanningen på en god og virkelighetsnær måte og er representativ for vår hverdag, sier hun.

 

Her kan du lese hele rapporten fra NOKUT: Sluttrapport for evalueringen av Lektorutdanning for trinn 8-13 (pdf)

Vil du bli lærer? Les mer om lektorutdanning i realfag eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NMBU.

Published 31. oktober 2022 - 9:48 - Updated 1. november 2022 - 12:24