NMBUs professor emeritus og tidligere rektor, Ola M. Heide, er utnevnt til ridder

Den 14. oktober 2022 ble professor emeritus Ola M. Heide ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, av Hans Majestet Kongen, slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Denne ordenen er den høyest rangerte dekorasjonen en person kan motta for sivil virksomhet i Norge.

I sin tale omtalte kansellisjef Mette Tverli den nyslåtte ridderen som «inspirerende og enormt kunnskapsrik».

Det er NMBU som har nominert Heide. Utnevnelsen støttes av en lang rekke organisasjoner og enkeltpersoner. Fra Det norske hageselskap, og Norsk Gartnerforbund, til Norsk institutt for bioøkonomi, Universitetet i Tromsø og Det Norske Vitenskaps-Akademi.

Kansellisjef Mette Tverli overrekker Ola Heide St. Olavs Orden.

Foto
Sofie Holtedahl

Viktig for klodens spirende liv

– Kjære Ola, takk for innsatsen du har lagt ned for faget, for NMBU og for det livsviktige spirende livet i verden, sa NMBUs rektor Curt Rice.

Rektoren hyllet Heide for hans mangefasetterte arbeid.

– Du har virkelig satt globale spor og bidratt til det store fellesskapet. 

– Gjennom nyskapende forskning, en unik formidlingsevne og et meget sterkt engasjement både i Norge og internasjonalt, har dine mange bidrag innen fagfeltene gitt oss sentral kunnskap om naturen - vårt livsgrunnlag. 

Sen start

Ola Mikal Heide ble født den 26. april 1931 på Trondenes. Som moden student i en alder av 27 år begynte han på den daværende landbrukshøgskolen etter først å ha drevet eget gartneri sammen med sin kone. Han utviklet raskt en særskilt interesse for kontroll av blomstring hos planter, noe som preger hele hans vitenskapelige karriere.

– Planter er ikke bare grønne kulisser, slo ridderen fast fra talerstolen.

– De er grunnlaget for alt liv.

1967 tok han doktorgraden - Dr. Agric ved Norges Landbrukshøgskole (NLH). Senere skulle han bli både professor og rektor ved NLH.

Heide understreket hvor mye han har trivdes med å være student, forsker og leder på Ås.

– Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag.

Karrieren har hatt et svært internasjonalt preg. Gjennom arbeidslivet har han vært tilknyttet seks ulike universiteter i fire ulike verdensdeler.

I takketalen fortalte han blant annet om perioden da han var professor ved Makerere University i Uganda.

– Vi møtte studenter som aldri hadde eid sine egne bøker.

Internasjonal forsker: Professor Ola Heide og Nelson Mandela. Bildet ble tatt i forbindelse med Universitetsrådets besøk i Sør-Afrika etter opphevingen av den akademiske boikott av Apartheid-regimet.

Foto
R.K Sørensen

Forsket på plantenes «klokke»

Heide har forsket på hvordan klima påvirker plantenes vekst og utvikling, og spesielt hvordan temperatur og daglengde regulerer vekstrytme, blomstring og vinterhvile. Hans forskning har videre gitt verdifull kunnskap om plantenes tilpasning til klima og effekter av klimaendringer på kulturplanter og arktisk-alpine planter. Han har studert hvordan plantenes klimareaksjoner og døgnrytme påvirkes av plantehormoner og hvordan plantene måler tid ved hjelp av daglengde. 

Mer aktuell enn noensinne

Heides forskning er spesielt relevant i en tid der klodens temperatur er i endring, og gir oss kunnskap om naturens samspill og planters tilpasning til klimaendring.

– Gjennom ditt engasjement for å bevare det genetiske mangfoldet var du blant de første som pekte på muligheten til å etablere frølagre i nedlagte gruver på Svalbard, kommenterte Rice.

Hans virke har lagt grunnlaget for stor framgang for norsk frøavl og bidro sterkt til å gjøre Norge selvforsynt med frø av klimatilpassede grassorter. Dette har vært en forutsetning for at vi kan drive landbruk over hele landet.

Han har også vist hvordan granplanter fra ulike breddegrader er nøye tilpassa sitt lokale vekstklima. Denne kunnskapen har senere hatt stor betydning for det norske skogbruket.

Kansellisjef Mette Tverli fester St. Olavs Orden på Ola Heide.

Foto
Sofie Holtedahl

Inspirator

Som underviser var Ola M. Heide en entusiastisk og engasjerende formidler. Han var flink til å få fram anvendte aspekter i de mer teoretiske delene av faget slik at studentene syntes det var nyttig kunnskap. Som veileder blir han omtalt som «inspirerende og hjelpsom». Han hadde alltid tid til å gi god veiledning i planlegging av forsøk og skriving av vitenskapelige artikler, samtidig som han stilte krav.

Selv om han begynte sent innen akademia, har han holdt på desto lenger, og har skrevet vitenskapelige artikler i mer enn 60 år. Som 91-åring er han fortsatt en aktiv forsker, og hans foreløpig siste publikasjon utkom i oktober 2022, samme uke som han ble tildelt ordenen.

Published 14. oktober 2022 - 16:46 - Updated 15. oktober 2022 - 14:22