Natur i krise

Våre eksperter har mulige løsninger på ulike kriser i naturmiljøet vårt. Vi har samlet et knippe artikler som handler om naturen i krise og hvordan NMBUs forskere jobber for å finne løsninger. 

Se serien Natur i krise her 

 

Temaene omhandler:

  • Arealendringer - hvordan kan vi planlegge for mer skånsomme endringer?
  • Plast - forbruk og gjenbruk
  • Bærekraftig økonomi - økologisk og institusjonell
  • Soppfri avling - fra rekeskall til miljøvennlig soppmiddel
  • Oslofjorden - strandsone bygges ned, og mangler bakteriene der nede vitaminer?
  • Avløp på avveie - hva skal vi gjøre med det enorme vedlikeholdsetterslepet?

Flere artikler vil bli fylt på i serien utover høsten. 

Published 24. juni 2022 - 17:47 - Updated 27. juni 2022 - 11:24