NMBU vil inspirere jenter til å velge realfag og teknologi

Norske bedrifter har et stort behov for teknologer, ifølge NHO. Men mange fagområder innen teknologi har svært lav kvinneandel. For at teknologiske løsninger skal være tilpasset hele befolkningen, trenger vi mangfold blant dem som utvikler teknologien – altså trenger vi flere kvinner på området.

Hvert år inviterer derfor universiteter og høyskoler jenter på ungdoms- og videregående skole til inspirasjonsdag, der rollemodeller viser dem hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi. Målet er at flere jenter vil søke seg til teknologiutdanninger.

Fullbooket arrangement på Vitenparken

I år inviterte NMBU for første gang til inspirasjonsdag på Vitenparken. Arrangementet var fullbooket, og over 100 jenter fra 18 ulike ungdoms- og videregående skoler i Viken deltok. På Vitenparken fikk de inspirerende foredrag fra Martine Østlie fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) og Ulrikke Lien, tidligere NMBU-student og daglig leder for Sensorita, selskapet hun utviklet med støtte fra NMBU og Eik Lab.

– Jeg hadde aldri i verden trodd at jeg skulle studere teknologi, og i hvert fall ikke at jeg skulle starte et eget selskap som skulle bidra til bedre teknologi, sa Ulrikke Lien. Hun tok ikke realfag på videregående, men tok opp fag da hun begynte på industriell økonomi på NMBU.

– Jeg har aldri snakket om Sensorita foran så mange jenter. Det er kjempekult!, sa Ulrikke Lien. Hun studerte industriell økonomi på NMBU og startet selskapet sitt, Sensorita, med støtte fra NMBU og Eik Lab.

– Jeg har aldri snakket om Sensorita foran så mange jenter. Det er kjempekult!, sa Ulrikke Lien. Hun studerte industriell økonomi på NMBU og startet selskapet sitt, Sensorita, med støtte fra NMBU og Eik Lab.

Photo
Nicolai Lütken Terland, NMBU

Martine Østlie jobber på Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, og er opptatt av å få jenter inn i realfag, teknologistudier og -jobb. Hun delte en rekke eksempler på hvorfor flere jenter må involvere seg i teknologi, og snakket om hvor mange forskjellige muligheter man har i arbeidslivet med en slik utdannelse.

– Hvis vi tar vekk medisin, veterinær og tannlege, så er det bare 25 prosent kvinner som jobber innenfor realfag og teknologi, og på mange områder er det enda færre. Samfunnet vil bare bli mer avhengig av teknologi, og da må jentene på banen for å bli med å utvikle denne teknologien, slik at den ikke bare er tilpasset halvparten av befolkningen, sa Martine.

Martine Østlie fra NSR delte tips til hvordan jenter kan finne ut om en utdannelse innen realfag og teknologi passer for dem.

Martine Østlie fra NSR delte tips til hvordan jenter kan finne ut om en utdannelse innen realfag og teknologi passer for dem.

Photo
Nicolai Lütken Terland, NMBU

Vitenparkens Elida Skøien intervjuet studenter, som snakket om veien fra videregående til universitetet og hvorfor de valgte realfag. De delte tips og råd om studier innen realfag og teknologi og svarte på spørsmål fra salen. Studentene som deltok i panelet var Vilde Dale og Vishnu Jayachandran fra anvendt robotikk, Live Langlie fra byggeteknikk og arkitektur og Marie Hellan Iversen fra bioteknologi.   

Etter lunsj i vårsola på campus ble jentene fordelt på tre grupper for å delta på aktiviteter i regi av Vitenparken: Grønn koding, CRISPR og bioteknologi og en Innovasjonsutfordring.

Klare for å prøve seg på grønn koding i regi av Vitenparken.

Klare for å prøve seg på grønn koding i regi av Vitenparken.

Photo
Nicolai Lütken Terland, NMBU

– Vi er veldig fornøyde med inspirasjonsdagen her på NMBU. Det var god stemning gjennom dagen, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne, sier Rut Rambek, kommunikasjons- og markedsrådgiver studentrekruttering ved NMBU.

– Inspirasjonsdager er viktig for å motivere jenter til å velge teknologi og for å utvide mulighetsrommet. Vi er glade for et godt samarbeid med universiteter, fagskoler og høyskoler i Norge for å inspirere flere jenter til å velge teknologiutdanning, sier Monica Aasen, prosjektleder for Jenter og teknologi i NHO.

Published 8. April 2022 - 11:29 - Updated 8. April 2022 - 14:27