Stor uttelling for NMBU til prosjekter i det globale sør

"26 prosjekter mellom norske utdanningsinstitusjoner og partnere i land i det globale sør er tildelt til sammen 178 millioner kroner. Det er NTNU, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som får flest tildelinger," skriver Khrono.

NORPART er et program for globalt samarbeid og mobilitet finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som tildeler pengene.

– Det er fantastisk at NMBU får så bra uttelling i NORPART-tildelingen. Fire prosjekter får støtte, noe som er mer enn vi har fått i de to forrige rundene. I tillegg er vi partner i et femte prosjekt. Det er dessuten flott å se at NMBU har et sterkt fokus på bærekraft i alle prosjektene, forteller Sæbø, og legger til:

– Gjennom disse prosjektene skal fagmiljøer ved NMBU bidra med viktig kunnskap, kompetansebygging og stimulering til bærekraftig utvikling i partnerlandene innen klimasmart landbruk, matsikkerhet, tilgang til god utdanning og bærekraftig energi for økonomisk utvikling.

Interessen for å være med i programmet var rekordstor i år. Med 150 søknader var det nesten dobbelt så mange som i den forrige utlysningen i 2018.

– Mange av årets søknader viser at norske institusjoner er opptatt av å innlemme bærekraftsmålene i sine internasjonale partnerskap. Utlysningen kom midt i pandemien, der studentutveksling og globalt samarbeid ble hardt rammet. Det er derfor flott at de nye prosjektene viser stor grad av kreativitet og fleksibilitet, med nye samarbeidsformer som kombinerer digitale opplegg med fysiske møter, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Hensikten med disse prosjektene er å «øke kvaliteten i norsk høyere utdanning og ved partnerinstitusjonene i det globale sør gjennom akademisk samarbeid og studentmobilitet» ifølge NORPART-programmets beskrivelse.

– Dette er viktig, for vi har alle en vei å gå for å nå bærekraftsmålene, og her kan også vi lære av våre partnerinstitusjoner. Dette er et viktig bidrag til studiekvalitet ved universitetet vårt, sier Sæbø.

De fire prosjektene som har fått støtte ved NMBU er ved fire forskjellige fakulteter: Veterinærhøgskolen (Vet), Handelshøyskolen (HH), Fakultet for Landskap og og samfunn (Landsam) og Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (Mina).

NMBUs prosjekter:

"Building Capacity for Innovation and Advancement of Climate Smart Agriculture in East and Southern Africa" - Roberto Garcia, HH

"Partnership for Education in Refugee-Host Contexts: Joint learning towards food security and sustainable development" - Darley Jose Kjosavik, Landsam

"Promoting sustainability of higher education through global collaboration, student program development, mobility and training (EDUPROMO)" - Mette Helen Müller, VET

"Strengthening education, research and innovation capacity in sustainable energy for economic development" - Muyiwa Samuel Adaramola, Mina (se lenke til sak under)

Relatert innhold
Nytt samarbeidsprosjekt om bærekraftig energi og økonomi i Kenya

Nytt samarbeidsprosjekt om bærekraftig energi og økonomi i Kenya

Et nytt prosjekt skal bidra til kvalitetsheving og kompetente fagfolk innen bærekraftig energi og økonomi. Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU og Moi University i Kenya.

Published 12. november 2021 - 13:48 - Updated 19. november 2021 - 15:49