Store bevilgninger og ros til NMBUs etter- og videreutdanning

Det skriver Kunnskapsdepartementet (KD) i sin skriftlige tilbakemelding til den årlige etatsstyringsdialogen, og fortsetter:

Berømmer NMBU

"KD vil særskilt berømme NMBUs innsats med å legge til rette for et omfattende nettbasert tilbud rettet mot arbeidsledige og permitterte under pandemien. Det er positivt at NMBU vurderer potensiale for videre vekst i denne delen av virksomheten."

Tilbakemeldingen kom på bakgrunn av at HK-direktoratet (tidligere Kompetanse Norge og Diku) utlyste 20 millioner til oppskalering av fleksible studietilbud for arbeidsledige og permitterte ved universiteter og høyskoler som en del av korona-krisepakkene.

Vellykket kompetansedugnad

NMBU gjorte en stor innsats i 2020 og tok opp 1354 eksterne studenter på oppskalerte, fleksible tilbud, finansiert gjennom de fem millionene NMBU fikk tildelt til dette.Interessen for dette ekstraordinære kompetansetilbudet var overveldende.

- Våren 2021 var NMBU den statlige UH-institusjonen som fikk mest midler til å oppskalere ordinære emner. Det vitner om at HK-dir var fornøyde med innsatsen vår i 2020 og har tillit til at NMBU også i 2021 makter å tilby unge, arbeidsledige og permitterte relevante og nyttige studietilbud, sier avdelingsdirektør Vigdis Johansen ved NMBUs Senter for etter- og videreutdanning (EVU).

I tildelingen til oppskalering av emner for nyutdannete, unge med lite arbeidslivserfaring, arbeidsledige og permitterte som kom i juni fikk NMBU 9 millioner kroner.

Vil bidra til økt fokus på livslang læring

- Det er gledelig at Kunnskapsdepartementet ser at NMBU har gjort en god innsats på dette feltet. Det viser også at NMBU følger opp ambisjonene i egen strategisk plan der det er et uttalt mål at NMBU skal bidra til økt fokus på livslang læring og å sikre at Norge har tilgang på oppdatert og relevant kompetanse innen våre fagfelt, sier Siri Fjellheim, NMBUs prorektor for forskning og innovasjon.

NMBU Handelshøyskolen har både i 2020 og 2021 vært det fakultetet som har åpent flest emner for eksterne studenter. De merker i 2021 effekten av dette på søkertallene til ordinære gradsstudier.

- Vi hadde en høyere prosentvis vekst i antall primærsøkere på våre program enn for økonomisk-administrative studier generelt, og gjennomsnittsalderen på søkerne var noe høyere enn tidligere år. Dette kan tyde på at koronatilbudene har gitt flere mersmak og pågangsmot til å starte på ordinære gradsprogram, sier Gro Ladegård, dekan for NMBU Handelshøyskolen.

Utover de nevnte midlene til å oppskalere emner som NMBU fikk tilsagn om i juni, har NMBU også fått tildelt store midler til andre spennende etter- og videreutdanningstilbud.

 

Published 26. august 2021 - 9:28 - Updated 26. august 2021 - 13:52