NMBU på Arendalsuka 2021

Arendalsuka arrangeres årlig og er landets største politiske arrangement.

I år avholdes den 16. til 20. august, og under ser du hvor du kan høre NMBU innlede med representanter både fra fagfolk og ledelse. Flere av arrangementene strømmes.

Tirsdag 17.08: Problemløsere og jobbskapere

Siri Fjellheim, prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU, innleder under overskriften «Naturlig sirkulært»  på et arrangement i regi av The Life Science Cluster og Abb Vie:

Livsvitenskap utvikler løsninger verden trenger, og bidrar til bærekraftig mat, nye legemidler og klokere utnyttelse av ressursene. Norge har unike forutsetninger for synergier mellom de fire sektorene, landbruk, hav, helse og industri som til sammen utgjør livsvitenskapsnæringene. De store globale utfordringene gir norske muligheter. Tar vi vare på disse mulighetene gir det økt verdiskapning og nye arbeiderplasser.

Mer om arrangementet her.

Tirsdag 17.08: Demensomsorg på gård

Førsteamanuensis Ingeborg Pedersen fra Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU, presenterer resultatene fra forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård».

Alle skal gis mulighet til å leve et aktivt liv, kunne delta i meningsfylte og helsefremmede aktiviteter og oppleve et godt sosialt felleskap. For personer med demens vil et dagaktivitetstilbud på gård skape gode dager.

Forskningsprosjektet Demensomsorg på gård er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Norsk institutt for bioøkonomi, Ruralis og NMBU. Deltakere på arrangementet: Norges Bondelag, Inn på tunet Norge SA, Statsforvaltaren i Agder, NMBU.

Mer om arrangementet her.

Tirsdag 17.08: Klimascenarier og norsk oljeutvinning: Hva nå?

Vårens rapport fra det Internasjonale energibyrået har gitt ny giv til debatten om norsk oljepolitikk og innretningen på den grønne omstillingen. Rapporten anbefalte en storsatsing på fornybar energi, og stans i letingen etter nye olje- og gassfelt fra og med i år, 2021.

Glen Peters, forskningsleder ved CICERO, gir en innføring i klimascenarier. Knut Einar Rosendahl, økonomiprofessor ved NMBU, Thina Saltvedt, sjefsanalytiker i Nordea, og Maria Moræus Hanssen, tidligere oljetopp (blant annet sjef for olje- og gassdivisjonen i franske Engia) holder innledninger. Møteleder er Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO.

Mer om arrangementet her.

Tirsdag 17.08: En samtale om mennesker og byrom, betydningen av fellesskapsarenaer og kampen om tilgangen til dem

Dyktige og engasjerte paneldeltagere deler betraktninger om byrom før, under og etter korona-pandemien.

Med NMBUs Førsteamanuensis Erling Dokk Holm.

Mer om arrangementet her

Tirsdag 17.08: Norges rolle i den nordiske grønne omstillingen

Velkommen til en pre-launch av rapporten « Nordic Clean Energy Scenarios ». I denne sesjonen vil man få et glimt på resultatene fra det største nordiske energiscenarie-prosjektet siden 2016, og smakebiter fra hva det kan bety for Norge vil hentes frem.

Professor Torjus Bolkesjø innleder under overskriften "Hva sier forskningen om fordeler, ulemper og fordelingsvirkninger av den nye energiomstillingen?" I sitt innlegg presenterer han resultater fra NFR-prosjektet NORENS: «Utviklingen av det norske energisystemet i den europeiske energiomstillingen» og det Nordiske prosjektet “Clean Nordic Energy Scenarios”.

Her har forskere fra NMBU og andre forskningsinstitusjoner analysert hvordan den europeiske energiomstillingen vil påvirke energisektoren i Norge og Norden mot 2050. Et av temaene som berøres er hvordan vi kan oppnå en klimanøytral energisektor i Norden.

– I NORENS og NCES tar vi vårens rapport fra iEA og den ferske IPCC-rapporten “hjem” til Norge og Norden og analyserer hva vi må, kan og bør gjøre i vår region, kommenterer Bolkesjø.

Mer om arrangementet her.

Tirsdag 17.08: Grønne dieselbiler og fornybar transport

Hvordan kutter vi utslipp i transportsektoren? Hvilken rolle bør biodrivstoff ha, og kan biodrivstoffet produseres fra norsk og nordisk råstoff? Hvilke utfordringer og muligheter ser vi for biodrivstoff i Norge?

Professor Torjus Bolkesjø presenterer resultater fra Bio4Fuels og forskningsprosjektet ENABLE tilknyttet denne problemstillingen. Etter innlegget blir det debatt mellom Frp, Ap, Venstre og Drivkraft Norge.

Mer om arrangementet her

Onsdag 18.08: Mer folkehelse for pengene med bærekraftig byutvikling

Både forskning og praksis viser at sosial bærekraft er en viktig nøkkel til bedre folkehelse. Fremtidens byutvikling må fremme mangfold og sosial bærekraft for individer og samfunn, og bidra til bedre folkehelse. Vi må utvikle byer som legger til rette for mellommenneskelig kontakt, tilhørighet og inkludering. Vi må tenke nytt rundt forholdet mellom private arealer, fellesarealer og offentlige arealer, og omgivelsene må bidra til trivsel, bevegelse og sosial kontakt. Enklere sagt: Vi må ta kloke grep som gir mer folkehelse for pengene.

Norconsult mfl. inviterer eiendomsbransjen, akademia og byutivklere til samtale. Med NMBUs Førsteamanuensis Gunnar Ridderstrøm

Mer om arrangementet her

Onsdag 18.08: Kunst i stedsutvikling - krydder eller katalysator?

Under dette arrangementet vil vi reflektere rundt erfaringene med de kunstprosjektene som ble realisert og møter med publikum som fant sted i rammen av SNART Kristiansand og Lokale omkalfatringer.

Erfaringene kan oppsummeres og drøftes på flere plan: Kan kulturpolitikk og kunst ha en betydning for kommunale og regionale prosesser? Hvilken rolle spiller kunsten i stedsutviklingen? Hvilken rolle kan kunstnere ha i det kommunale arbeidet med lokal samfunnsutvikling? Med NMBUs Førsteamanuensis Marius Grønning.

Mer om arrangementet her

Fredag 20.08: Bedre bruk av helsedata for en lærende helsetjeneste

NMBUs skatteprofessor Annette Alstadsæter er prosjektleder for det nye innovasjonsprosjektet "Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene", hvor man bruker stordata og maskinlæring for å utvikle digitale verktøy for å forhindre feilaktig utbetaling av helserefusjoner. Under Arendalsuka blir det tema under Universitetet i Agder sitt arrangement «Bedre bruk av helsedata for en lærende helsetjeneste» hvor Direktør i Helfo Kontroll Gry Hege Ahlgren vil fortelle om prosjektet.

 

Published 13. august 2021 - 15:55 - Updated 16. august 2021 - 13:03