NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) skal løfte norsk bioteknologisk forskning og utdanning for å øke innovasjon og verdiskaping for samfunnet. Senteret har tilknyttede forskningsprosjekter over hele landet.

Førsteamanuensis Phil Pope er oppnevnt som NMBUs representant i senterets ekspertgruppe.

–  Senter for Digitalt Liv er en svært viktig satsning som understøtter NMBUs mål om å bidra til å løse de store, komplekse utfordringene verden står overfor gjennom nyskapende samarbeid på tvers av fag og disipliner, sier NMBUs prorektor for forskning og innovasjon, Siri Fjellheim, og fortsetter: 

–  NMBU er involvert i flere spennende forskningsprosjekter om alt fra bærekraftig fôrutnyttelse til sirkulærøkonomi og hjernehelse som er finansiert av Digitalt Liv. At eksperter samarbeider på tvers av forskningsdisipliner gjør også at resultatene blir sterkere både innovasjonsmessig og vitenskapelig, og at innovasjonskraften i prosjektene blir bedre.

NMBU har prosjektledelse og arbeidspakker i fem forskningsprosjekter under DigitaltLiv: Prosjektledelsen for DigiSal, EcoGene og OXYMOD og arbeidspakker i prosjektene DigiBrain og dCod.

Senter for digitalt liv (DLN)

Foto
Faksimile
Senteret drives av en kompetansehub som består av en operativ gruppe med senterleder og seniorrådgivere ansatt ved NTNU, UiO og UiB og en ekspertgruppe med vitenskapelige representanter fra partnerinstitusjonene.

Ekspertgruppens medlemmer bidrar til senterets arbeid som en del av jobben ved egen institusjon. En viktig oppgave for ekspertgruppen er å forankre senterets aktiviteter i egen institusjon. Senteret har også en gruppe med doktorgradsstudenter og postdoktorer som er en ressurs for kompetansehuben.

Seniorrådgiverne gir forskningsprosjektene veiledning innen

 • ansvarlig forskning og innovasjon (responsible research and innovation – RRI)
 • data og modeller
 • innovasjon, kommersialisering og industrisamarbeid
 • samarbeid på tvers av fagområder og prosjekter
 • karriereutvikling

Senteret driver også en forskerskole.

DNL ble etablert i 2016 og er finansiert av Norges forskningsråd gjennom det strategiske initiativet "Digital Life – convergence for innovation".

Senteret er nå i sin andre finansieringsperiode (DLN 2.0) med sju partnere:

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Oslo universitetssykehus (OUS)
 • SINTEF
 • UiT Norges arktiske universitet
Relatert innhold
Bli med på en digital fisketur

Bli med på en digital fisketur

Norske forskere bruker digitale verktøy for å løse store utfordringer innen oppdrettsnæringen. Kanskje kan de også oppdage hvordan det er å være en fisk?

Sjå korleis laksen kan bli vegetarianar

Sjå korleis laksen kan bli vegetarianar

Nå skal forskarar rekne seg fram til kva slags mat som er best for fisken. Slik kan dei også spare bruk av forsøksdyr.

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

NMBU skal lede analysedelen i nytt prestisjeprosjekt innen miljøforskning på torsk.

Published 13. august 2021 - 9:58 - Updated 13. august 2021 - 11:06