Kan parkerte elbiler bidra til mer bærekraftig bruk av energi?

Andelen ikke-regulerbar fornybar energi øker, både nasjonalt og globalt. Samtidig blir det imidlertid mer utfordrende å holde elforsyningen stabil fordi kraft fra fornybar energi ofte er vær- avhengig.

– For å utnytte kraftnettets fulle potensial behøver vi flere balanserende faktorer, sier førsteamanuensis ved NMBU, Thomas Martinsen.

Ett nytt prosjektet, NeX2G, er et samarbeids- og kunnskapsbyggingsprosjekt som skal møte både samfunns- og bransjerelaterte utfordringer tilknyttet fleksibiliteten i el-systemene våre.

Forskerne skal undersøke om batteriene i parkerte elbiler kan brukes til å redusere effekttopper og om dette er økonomisk interessant for aktørene som må si ja til å delta. 

Kobler bilene til flyplassens elnett

Oslo Lufthavn Gardermoen skal være case for studien.

– Vi skal undersøke hvordan lagringskapasiteten til elbilbatterier sammen med styring av energibruk kan bidra med fleksibilitet i strømnettet, forklarer Martinsen.  

Forskerne skal installere toveis ladebokser på Gardermoen slik at de kan hente energi fra el-bilenes batterier når behovet er størst og så lade de opp igjen når strømprisen er lav og det er god plass i strømnettet. I tillegg skal de styre installasjonene og undersøke synergieffekter med bruk av batteriene.

– Vi vil samle data og styre installasjonene ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer, sier han.

– Videre vil vi analysere økonomien, både sett fra Avinors bedriftsperspektiv, og på et større, overordnet samfunnsøkonomisk nivå. 

– Vi skal også vurdere salg av fleksibilitet ut i markedet og om dette kan konkurrere med annen fleksibilitet i det nordeuropeiske kraftsystemet, avslutter han. 

 

Published 16. desember 2020 - 17:33 - Updated 17. desember 2020 - 15:48