NMBUs Mari Sundli Tveit ny administrerende direktør i Forskningsrådet

— Med Mari får Norge en forskningsdirektør som ikke bare ser tydelig den avgjørende rollen forskningsinstitusjonene spiller i samfunnsutviklinga, men som også har veldig god teft for hvordan finansieringssystemet bør være innretta for at sektoren skal kunne spille denne rollen, sier NMBUs nåværende rektor Sjur Baardsen.

Mari Sundli Tveit

Mari Sundli Tveit

Photo
Håkon Sparre
— Ikke minst har hun godt øye for hvordan ulike sektorer må spille sammen for å lykkes med å nå viktige samfunnsmål. Så er jeg som NMBU-rektor naturligvis stolt av at Forskningsrådets nye direktør er rekruttert blant tidligere NMBU-rektorer, legger han til.

Sundli Tveit kommer fra rollen som direktør for politikk i NHO og har tidligere vært rektor ved NMBU og styreleder i Universitets- og høgskolerådet.

Hun har vært tilknyttet NMBU i forskjellige roller i over 15 år, og har både doktorgraden sin i landskapsøkologi og en Cand. Agric-grad i naturforvaltning fra NMBU.

Baardsen sier han håper Mari vil sørge for god balanse mellom målretta finansiering av forskning og frie midler i sin nye rolle.

— Skal vi gjøre de store oppdagelsene som skaper paradigmeskifter i utviklinga, er vi helt avhengig av tilstrekkelig frihet og spillerom, påpeker han.

Styreleder i Forskningsrådet Hilde Tonne sier i en pressemelding at styret har hatt det privilegium å kunne velge den beste blant flere svært gode kandidater:

— Mari kombinerer solid ledererfaring og endringsledelse med en imponerende forsknings- og forskningspolitisk kompetanse. I tillegg har hun kunnskap om næringslivets forsknings og innovasjonsbehov gjennom sin erfaring i NHO, sier Tonne.

— Forskningsrådet har et stort og viktig samfunnsoppdrag. Mari Sundli Tveit har både solid samfunnsforståelse og bred erfaring fra forskning og høyere utdanning. Styret har gjort et godt valg, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning skapes, brukes og deles, og bidrar til et mer bærekraftig samfunn, og det var nøkkelen til Sundli Tveits motivasjon for stillingen.

—Jeg er veldig takknemlig for at jeg får denne muligheten. Jeg har mye ugjort i NHO, og skulle gjerne vært der lenger, men dette er rett og slett en drømmejobb for meg, sier Sundli Tveit.

Les mer hos Forskningsrådet

Published 9. desember 2020 - 14:24 - Updated 9. desember 2020 - 21:29