Hedret skogfagstudenter med stipender

– Det er en stor glede for meg å få være med på denne stipendutdelingen, og ikke minst ønske dere velkommen til en viktig næring som trenger unge folk med god kompetanse. Stipendene som blir gitt av næringa selv, er et tegn på at de setter pris på dere og ønsker dere inn i det viktige arbeidet i skogsektoren. Skogressursene er rike og gir mulighet for økt innsats og økt ressursuttak framover, sa landbruks- og matminister Bollestad under stipendutdelingen.

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

Foto
Torbjørn Tandberg/Landbruks- og matdepartementet

Stipendene deles ut av foreningen Velg Skog som består av 25 ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge. Foreningen arbeider for å synliggjøre skognæringen og skogens betydning for samfunn og miljø. 

VelgSkog-stipendene gikk i år til: 

Masterstipend NMBU – 50 000 kr:

  • Anders Askerud Ringstad fra Lier
  • Johanna Sætherø Steen fra Trondheim
  • Maximilian Matthias Zimmermann fra Kvinnherad

Beste masteroppgave NMBU – 50 000 kr:

  • Eivind Handegard fra Fana

Hedret skogfagstudenter

Et masterstipend på 50 000 kroner ble delt ut til de tre masterstudenter ved NMBU med beste karaktersnitt. Forutsetningen for å få stipendet er at studentene har fullført på normert tid. I tillegg ble det delt ut et stipend på 50 000 kr for beste masteroppgave ved NMBU. 

Handegard fikk prisen for beste masteroppgave med tittelen "Identifying old Norway spruce and Scots pine trees by visual inspection: An analysis of the relationship between age, spatial distribution and morphological traits in trees". I oppgaven har han undersøkt om betegnelsen "Gamle trær" som brukes i skogbruksplanleggingen og MIS (Miljøregistrering i skog). Formålet med studien var å evaluere hvorvidt «Gamle trær» inneholdt flere gamle trær sammenlignet med hogstmoden skog i nærheten. 

Du kan laste ned hele oppgava her (pdf). 

Published 17. november 2020 - 21:15 - Updated 18. november 2020 - 8:11