Slik skal UKA i Ås ivareta smittervern

– Dette er mildt sagt et spesielt år. Derfor er jeg glad for at studentene likevel tar det ansvaret det er å arrangere UKA i tråd med alle regler og retningslinjer om smittevern, sier NMBUs rektor Sjur Baardsen, og understreker:

– Det er viktig både for den enkelte student og for samholdet generelt at vi samles der vi kan.

Viktig sosialt tiltak

–  Vi mener at festivalen er spesielt viktig som en sosial arena i år. Vi vet at UKA i Ås er en sentral del av studentmiljøet, men i år er den kanskje en enda større del. Under korona har studietiden blitt vanskeligere for mange og de nye førsteklassingene har fått færre muligheter til å bli kjent med sine medstudenter, sier UKEsjef Fimke Frederika Pijfers, og fortsetter:

–  Gjennom å jobbe frivillig eller delta på arrangementene våre kan man bli kjent med nye mennesker og få seg venner. Selv om festivalen har blitt veldig annerledes enn vi i utgangspunktet så for oss, tror vi virkelig at det kan bli en alle tiders jubileumsfeiring.

Men smittevernstiltakene for UKA er strenge og er utarbeidet i tett samarbeid med Ås kommune, kommuneoverlegen og sikkerhetsansvarlig på NMBU.

Strenge smittevernstiltak

Vanligvis kan det være rundt 1.800 personer i Aud Max og på Samfunnet. I år er taket satt på 600 deltakere, fordelt på 3 adskilte områder med en grense på 200 gjester hver.

Alle deltakere må registrere seg, det vil være strenge avstandsregler, alle har faste plasser, servering gjøres ved bordene og stenger ved midnatt, det vil være ekstra vektere på kveldstid - og en rekke andre smittevernstiltak. Det er også gjennomført beredskapsøvelse.

Les mer om smittevernstiltakene her.

– Smittevernet har vært en absolutt førsteprioritet for oss i år. Selv om antallet gjester som er innom huset er lavere under UKA i Ås 2020 betyr det ikke at arbeidstimene er blitt færre. Resultatet er en festival som kommer til å gi gjestene en god opplevelse og som vil levere best mulig praksis innen smittevern i tråd med alle smittevernsregler, avslutter UKEsjefen.

Published 1. oktober 2020 - 10:41 - Updated 1. oktober 2020 - 10:41