Byrom for alle

Studenter fornyer Vaterlandsparken i Oslo

  • Siden 2011 har Trestykker gjennomført ni prosjekter. I år er NMBU arrangementsansvarlig for Trestykker. 21 studenter fra de ulike arkitektskolene deltar.

    Siden 2011 har Trestykker gjennomført ni prosjekter. I år er NMBU arrangementsansvarlig for Trestykker. 21 studenter fra de ulike arkitektskolene deltar.

    Foto
    Trestykker

Vaterlandsparken skal fornyes, og studenter står bak arbeidet. Byggingen av en ny installasjon vil foregå fra 31. juli til 9. august.

Studenter fornyer Vaterlandsparken i Oslo

— Vårt ønske med trekonstruksjonen er å gi beboerne i området mulighet til å ta mer del i denne grønne lungen, sier Veslemøy Vårlid. Hun studerer landskapsarkitektur ved NMBU.

Den studentdrevne organisasjonen Trestykker samarbeider med bydel Gamle Oslo om prosjektet og konstruksjonen som skal settes opp i parken.

— ­Vaterlandsparken er et spennende, men belastet område. Parken domineres av rusmisbrukere og har et stort behov for et tilskudd av andre impulser for å møte den resterende befolkningen i området. Vårt ønske med konstruksjonen er å gi mulighet for at beboerne i området skal kunne få ta mer del i denne grønne lungen, som er et fåtall av i området - uten å skyve vekk de som oppholder seg i parken i dag, sier Veslemøy Vårlid.

Veslemøy Vårlid under byggeprosessen i Vaterlandsparken

Foto
Tonje Halvorsen Walde

Avstand som tema

Vi har prosjektert en konstruksjon som skal tilrettelegge for at flere forskjellige brukergrupper skal kunne oppholde seg på området samtidig ved å dele inn i ulik soner.

— ­Denne soneinndelingen, der en kan være sammen, men likevel ha avstand til hverandre skal også gjenspeile tiden vi er inne i med korona, hvor konseptet vårt er "Avstand". Vi ønsker å ikke skape noe som skal oppleves arkitektonisk fremmende for brukerne på i området, men passe til de to verdenene som utspiller seg på dagtid og nattestid, fortsetter Vårlid. 

I år vil også trekonstruksjonen få en mer grønn karakter, hvor halvparten av deltakerne har landskapsarkitektur som profesjon. Trekonstruksjonen de reiser i Vaterlandsparken skal også inneholde grønne elementer

Et årlig samarbeid mellom arkitektstudenter

Veslemøy Vårlid sitter hun i styret for organisasjonen Trestykker, blant annet sammen med fire andre studenter fra NMBU. Trestykker er en studentdrevet organisasjon hvor landets fire arkitektskoler: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Bergen Arkitekt Skole (BAS), Master i Arkitektur ved NTNU og Landskapsarkitekter fra NMBU jobber sammen for å bygge en trekonstruksjon. Prosjektet løper fra prosjekteringsfase og helt frem til ferdigstilling av trekonstruksjon. 

Siden 2011 har Trestykker gjennomført ni prosjekter. I år er NMBU arrangementsansvarlig for Trestykker. 21 studenter fra de ulike arkitektskolene deltar. 

Trestykker blir sponset av blant annet AFAG, NLA, Moelven, Bergknapp, Trefokus, Bar bakke og Vestre.

Published 3. august 2020 - 10:51 - Updated 7. august 2020 - 20:22