Studenter fornyer Vaterlandsparken i Oslo

— Vårt ønske med trekonstruksjonen er å gi beboerne i området mulighet til å ta mer del i denne grønne lungen, sier Veslemøy Vårlid. Hun studerer landskapsarkitektur ved NMBU.

Den studentdrevne organisasjonen Trestykker samarbeider med bydel Gamle Oslo om prosjektet og konstruksjonen som skal settes opp i parken.

— ­Vaterlandsparken er et spennende, men belastet område. Parken domineres av rusmisbrukere og har et stort behov for et tilskudd av andre impulser for å møte den resterende befolkningen i området. Vårt ønske med konstruksjonen er å gi mulighet for at beboerne i området skal kunne få ta mer del i denne grønne lungen, som er et fåtall av i området - uten å skyve vekk de som oppholder seg i parken i dag, sier Veslemøy Vårlid.

Veslemøy Vårlid under byggeprosessen i Vaterlandsparken

Foto
Tonje Halvorsen Walde

Avstand som tema

Vi har prosjektert en konstruksjon som skal tilrettelegge for at flere forskjellige brukergrupper skal kunne oppholde seg på området samtidig ved å dele inn i ulik soner.

— ­Denne soneinndelingen, der en kan være sammen, men likevel ha avstand til hverandre skal også gjenspeile tiden vi er inne i med korona, hvor konseptet vårt er "Avstand". Vi ønsker å ikke skape noe som skal oppleves arkitektonisk fremmende for brukerne på i området, men passe til de to verdenene som utspiller seg på dagtid og nattestid, fortsetter Vårlid. 

I år vil også trekonstruksjonen få en mer grønn karakter, hvor halvparten av deltakerne har landskapsarkitektur som profesjon. Trekonstruksjonen de reiser i Vaterlandsparken skal også inneholde grønne elementer

Et årlig samarbeid mellom arkitektstudenter

Veslemøy Vårlid sitter hun i styret for organisasjonen Trestykker, blant annet sammen med fire andre studenter fra NMBU. Trestykker er en studentdrevet organisasjon hvor landets fire arkitektskoler: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Bergen Arkitekt Skole (BAS), Master i Arkitektur ved NTNU og Landskapsarkitekter fra NMBU jobber sammen for å bygge en trekonstruksjon. Prosjektet løper fra prosjekteringsfase og helt frem til ferdigstilling av trekonstruksjon. 

Siden 2011 har Trestykker gjennomført ni prosjekter. I år er NMBU arrangementsansvarlig for Trestykker. 21 studenter fra de ulike arkitektskolene deltar. 

Trestykker blir sponset av blant annet AFAG, NLA, Moelven, Bergknapp, Trefokus, Bar bakke og Vestre.

Published 3. august 2020 - 10:51 - Updated 7. august 2020 - 20:22