Ny forskningsbygning for fjørfe

 • Pikekoret Ivar under åpningen av Fjørfehuset ved Ås gård.
  Foto
  Håkon Spare

– Nå kan NMBU og den norske fjørfenæringa si at vi sammen har reist avgjørende infrastruktur for forskning og utdanning på et stadig viktigere dyreslag, sa rektor Sjur Baardsen under åpningen av den nye bygningen for forskning på fjørfe ved Ås gård.

Ny forskningsbygning for fjørfe

Knut Røflo i Felleskjøpet fôrutvikling (tv) og Bernt K. Snapa i Nortura (th) flankere rektor Sjur Baardsen under den høytidelige åpningen av det nye fjørfehuset.

Foto
Håkon Sparre

Det var et sterkt ønske fra både fjørfenæringen og NMBU om å få reist et fjørfehus ved Ås gård. Det resulterte i et spleiselag mellom en samlet næringa og NMBU. Selv om prosessen fra idé til vedtak og byggestart har tatt tid, gikk det fort når universitetetsstyret ved NMBU fattet sitt vedtak om igangsetting 6. desember 2018. Ett år etter står fjørfebygningen klar til  bruk. Da er det lagt ned 35 millioner kroner i selve bygningen. De første kyllingene kommer til gårds rett over nyåret. 

– Jeg vil gjerne takke Felleskjøpet, Fiskå Mølle, Norgesfôr, KLF, Nortura og Animalia for å ha gått om bord i dette prosjektet, sa Baardsen i sin åpningstale.

Stolt næring

I dag så Bernt K. Snapa i Nortura ingen grunn til å dvele ved den kronglete vegen fram til åpning.

– I dag kan vi gratulerer hele bransjen og NMBU med en splitter nytt bygg for forskning og undervisning på fjørfe. Egg og hvitt kjøtt er en dominerende kilde for animalsk protein i det norske kostholdet – og vi ser at forbruket øker. Denne bygningen vil gi oss muligheter til å utvikle næringa, sa Snapa. 

Knut Røflo i Felleskjøpet fôrutvikling påpekte i sin hilsningstale at fjørfenæringen med den nye bygningen var rustet til å møte nye krav fra markedet - både fra produsentene og konsumentene.

– Utvikling av nytt fôr er viktig, vi kommer til å bli større oppmerksomhet knyttet til dyras atferdsbehov og vi ser behov for nye hybrider som er tilpasset norske fôrressurser. I tillegg til dette skal huset også brukes til aktiviteter som retter seg mot forbrukerne, uttalte Røflo.

Administrasjonsdirektør Lars Atle Holm (tv) sammen med avdelingsleder Irma Oskam (midten) og rektor Sjur Baardsen (th) under omvisning i det nye fjørfehuset.

Foto
Håkon Sparre

Avdelingsleder av Senter for husdyrforsøk, Irma Oskam, kunne fortelle at bygningen gir mange muligheter for forsknings- og undervisning.

– Her kan i gjennomføre forsøk og undervisning knyttet blant annet til forråvarer, dyrehelse og dyrevelferd og mattrygghet. På den annen side skal også huset brukes til kurs- og konferanser knyttet til fjørfeproduksjon og være en møteplass for alle interessenter i næringa, sa Oskam.  

 

Om Fjørfehuset

 • 35 millioner kroner for bygningen
 • 1500 kvm i en etasje
 • 3,20 meter innendørs takhøyde
 • Ett stort (580 kvm) og seks små (64 kvm) dyrerom
 • Kalkulert med sju innsett av kylling i stort rom årlig
 • Bygningen kan utvides ved behov
Published 6. desember 2019 - 16:24 - Updated 6. desember 2019 - 16:30