Prisdryss over skogfagsstudentene

– Det er en stor glede for meg å ønske dere velkommen til denne stipendutdelingen, men ikke minst velkommen til tjeneste for en viktig primærnæring som trenger unge folk med god kompetanse, sa landbruks- og matminister Bollestad under stipendutdelingen i dag.

– Jeg gleder meg over å kunne dele ut stipendene som blir gitt av næringa selv som et tegn på at de setter pris på dere og ønsker dere velkommen til arbeid i skogsektoren.  Skogressursene er rike og gir mulighet for økt innsats og økt ressursuttak framover. 

Belønner de tre beste

Masterstipendet er på 50 000 kroner og gis til de tre beste studentene. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. En av forutsetningene for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid.

Stipendene for 2019 gikk til:

  • Øivind Sørhuus

  • Steinar G. Stensli

  • Svein Harald Frøberg Skjerstad

Beste masteroppgave: fremtidens etterspørsel etter trelast av bartrær

I tillegg til masterstipendene, ble det også delt ut et stipend på ytterligere 50 000 kroner til årets beste masteroppgave. Oppgaven vurderes ut fra faglig kvalitet og relevans for skognæringen. I år gikk dette til Svein Harald Frøberg Skjerstad for oppgaven "Estimating Global Demand for Coniferous Sawnwood Taking Uncertain Variables into Account". Oppgaven har vært veiledet av professor Maarit Kallio, professor Birger Solberg and førsteamanuensis Olvar Bergland.  

I oppgaven har Skjerstad jobbet med estimater angående etterspørselen etter trelast av bartrær. Han har estimert etterspørsel for 92 land, noe som utgjorde 97 % av etterspurt volum i 2015. Resultatene viste at fremtidig økonomisk vekst vil påvirke etterspørselen etter trelast betydelig.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (midten) delte ut stipend til skogfagstudenter i dag. Fra venstre: vinner av beste masteroppgave, Svein Skjerstad, landbruks- og matminister Olaug Bollestad, og professor Maarit Kallio (NMBU).

Foto
Brage Monsen

Relatert innhold
Lett å få jobb i skogbruket

Lett å få jobb i skogbruket

Denne våren leverer masterkandidatene i skogfag sine gradsoppgaver. 8 av 10 har allerede fått relevant jobb. 

Published 28. november 2019 - 13:30 - Updated 20. juli 2021 - 14:56