Viken Fylkesting konstituert i Urbygningen på NMBU

  • NMBU-rektor Sjur Baardsen innledet da Viken Fylkesting ble konstituert på NMBU 17. oktober 2019 i Urbygningen.
    Foto
    Håkon Sparre

Viken Fylkesting ble konstituert på NMBU torsdag 17. oktober i Urbygningen.

Viken Fylkesting konstituert i Urbygningen på NMBU

Dette er en historisk begivenhet da Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune samt noen omliggende kommuner fra 1. januar 2020.

Til sammen vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning.

Fylkestinget er det øverste politiske valgte styret i en fylkeskommune, og treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen.

Presse og politikere var godt representert da Viken Fylkesting ble konstituert i Festsalen i Urbygningen på NMBU.

Presse og politikere var godt representert da Viken Fylkesting ble konstituert i Festsalen i Urbygningen på NMBU.

Foto
Håkon Sparre
NMBU-rektor Sjur Baardsen innledet da Viken Fylkesting ble konstituert på NMBU 17. oktober 2019 i Urbygningen.

NMBU-rektor Sjur Baardsen innledet da Viken Fylkesting ble konstituert på NMBU 17. oktober 2019 i Urbygningen.

Foto
Håkon Sparre
Published 17. oktober 2019 - 15:32 - Updated 17. oktober 2019 - 15:33