Forskning redder sårbar fugl fra franske ganer

Hortulanen er en slektning av gulspurven som har gått kraftig tilbake i antall både i Norge og resten av Europa. På den norske rødlista står hortulanen oppført som kritisk truet av utryddelse. Flere faktorer kan ha medvirket til nedgangen, og en av dem har vært fangst i Frankrike under høsttrekket mot Afrika. Anslag tilsier at ca. 30.000 hortulaner blir fanget hvert år.

Delikatesse

I Frankrike er hortulan en kulinarisk delikatesse, og rikfolk spiser de cognac-druknete fuglene i besynderlige seremonier. Tidligere president Francois Mittterand hadde som sitt siste ønske på dødsleiet å spise en hortulan. Hortulaner omsettes for omkring 1000 kroner stykket selv om det bare er en munnfull.

Ulovlig jakt på fredet fugl 

Hortulanen har vært fredet i Frankrike siden 1999, men franske jegere har hevdet at fangsten er bærekraftig fordi de tror de fanger på fugler som kommer fra store og livskraftige bestander. Samtidig vet forskerne at mange norske fugler har blitt fanget der. Jakten har pågått til nylig selv om den er ulovlig.

I løpet av de siste årene har et stort forskningsprosjekt med deltagere fra hele Europa, inkludert NMBUs professor Svein Dale, undersøkt hvor fuglene som fanges i Frankrike kommer fra. Dette har blitt gjort ved hjelp av lysloggere som festes til fuglene og gir informasjon om geografisk posisjon helt de blir gjenfanget året etter.

Nytt forvaltningsregime 

Resultatene viste at den franske jakten bare rammer vest-europeiske bestander. Alle slike bestander har gått kraftig tilbake, mens det går bedre i Øst-Europa. Analyser viste at fangsten ikke var bærekraftig, men bidro vesentlig til nedgangen i Vest-Europa. Prosjektet har vært delvis finansiert av franske jegerorganisasjoner, og heldigvis har de respektert resultatene og innsett at jakten måtte stoppe. Utrolig nok har det ikke vært registrert fangst verken i 2017 eller 2018.

– Dette gir håp om at hortulanen vil klare seg litt bedre, i det minste at nedgangen går saktere, kommenterer Dale. 

 

Lese mer?

 

Published 1. juni 2019 - 15:33 - Updated 12. august 2019 - 15:08