Vant NMBUs "Oscar i utdanning"

Elin Kubberød er ansvarlig for mentorordningen. Her er hun flankert av prorektor Solve Sæbø og rektor Mari Sundli Tveit.

Foto
NMBU
I dag ble Utdanningsprisen ved NMBU for 2018 delt ut under "Læringsfestivalen".

Vinneren av prisen ble faggruppen Master i Entreprenørskap og innovasjon ved Elin Kubberød, Siw Fosstenløkken og Nils Sanne ved Handelshøyskolen for programmet "Advancing learning through peer mentoring".

I det nevnte mentorprogrammet er blant annet andreårsstudenter mentorer for førsteårsstudenter i emnet «Entreprenørskap i praksis».

Student-sentrert læring

Programmet tar utgangspunkt i at erfaringsbasert læring er student-sentrert og krever en annen inngang til lærerrollen, mer i retning av å være veiviser, rådgiver og tilrettelegger slik at studentene tar ansvar for egen læring.

Les mer om mentorprogammet ved Handelshøyskolen her.

– Det er en stor glede å motta denne prisen på vegne av faggruppen i Entreprenørskap og Innovasjon. Vi jobber hver eneste dag med å lage et godt læringsmiljø for våre studenter. Denne prisen viser at vi lykkes, det gjør også Studentbarometeret, sa førsteamanusensis Elin Kubberød, som er ansvarlig for mentorordningen.

– Nyskapende og godt vitenskapelig dokumentert

– Tiltaket er nyskapende, det har en tydelig kobling mellom læringspraksis og faglig utvikling og er av vedvarende karakter. Tiltaket har en sterk forankring i NMBUs læringsfilosofi, særlig når det kommer til studentenes utvikling av egen og andre studenters læring. Elementet med frivillighet for mentorene er interessant fordi det bidrar til å bygge en sterk læringskultur, skriver komiteen som deler ut Utdanningsprisen i sin begrunnelse.

Komiteen vektlegger også at tiltaket har hatt en effekt på studieprogramnivå og at det har overføringsverdi både på program- og emnenivå. Effektene er dokumentert og presentert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Videre har tiltaket i 2018 fått tildelt midler til videreutvikling gjennom NMBUs ordning med støtte til utvikling av innovativ undervisning og det har blitt løftet frem av NOKUT som god praksis.

NMBUs Oscar i utdanning

Komiteen fremholder også mentorordningens betydning for å bygge et godt studiesosialt miljø, styrke faglig tilhørighet på gjeldende fakultet og bidra med rammer for gruppe-/prosjektarbeid. Et godt studiemiljø er et prioritert område for NMBU i oppfølgning av resultatene fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) 2018.

Professor Siw Fosstenløkken (til høyre) mottok årets Utdanningspris på vegne av Elin Kubberød fra rektor Mari Sundli Tveit og prorektor for utdanning Solve Sæbø. I bakgrunnen: Pikekoret Ivar som stod for det musikalske innslaget. Primus motor og leder for mentorordningen Elin Kubberød var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Foto
Håkon Sparre
– Jeg vil spesielt berømme Elin Kubberød som primus motor for Peer Mentoring-programmet, takke professor Knut Einar Rosendahl som nominerte oss, takke Michael Moulton ved Læringssenteret for støtte i søknadsprosessen og takke dekan Gro Ladegård som alltid støtter oss. Til slutt vil jeg også takke studentene våre: Uten dere ville vi ikke ha klart det. Denne prisen er på en måte NMBUs Oscar i utdanning, sa Fosstenløkken, som mottok prisen på vegne av programmet, da ansvarlig Elin Kubberød for tiden er i forskningstermin.

Det var tre nominerte prosjekter til Utdanningsprisen, og NMBU-rektor Mari Sundli Tveit benyttet anledningen til å gratulere alle de nominerte: - Dette er fantastisk bra av alle sammen, sa hun.

De nominerte var:

  • Yrkesdidaktikk i naturbruk v/ Sigrid Gjøtterud, Linda Jolly, Erling Krogh, Fakultet for realfag og teknologi, Seksjon for Læring og Lærerutdanning
  • Faggruppen Master i Entreprenørskap og innovasjon v/Elin Kubberød, Siw Fosstenløkken og Nils Sanne ved Handelshøyskolen for: Advancing learning through peer mentoring
  • Fra passiv til aktiv læring v/ Tone Birkemoe, Fakultet for naturforvaltning og miljøvitenskap.
Published 29. januar 2019 - 11:07 - Updated 20. juli 2021 - 13:23