Vant NMBUs "Oscar i utdanning"

  • Master i Entreprenørskap og innovasjon
    Foto
    Ann Baekken

- Vi jobber hver eneste dag med å lage et godt læringsmiljø for våre studenter. Denne prisen viser at vi lykkes, sa en av vinnerne av årets utdanningspris.

Vant NMBUs "Oscar i utdanning"

Elin Kubberød er ansvarlig for mentorordningen. Her er hun flankert av prorektor Solve Sæbø og rektor Mari Sundli Tveit.

Elin Kubberød er ansvarlig for mentorordningen. Her er hun flankert av prorektor Solve Sæbø og rektor Mari Sundli Tveit.

Foto
NMBU
I dag ble Utdanningsprisen ved NMBU for 2018 delt ut under "Læringsfestivalen".

Vinneren av prisen ble faggruppen Master i Entreprenørskap og innovasjon ved Elin Kubberød, Siw Fosstenløkken og Nils Sanne ved Handelshøyskolen for programmet "Advancing learning through peer mentoring".

I det nevnte mentorprogrammet er blant annet andreårsstudenter mentorer for førsteårsstudenter i emnet «Entreprenørskap i praksis».

Student-sentrert læring

Programmet tar utgangspunkt i at erfaringsbasert læring er student-sentrert og krever en annen inngang til lærerrollen, mer i retning av å være veiviser, rådgiver og tilrettelegger slik at studentene tar ansvar for egen læring.

Les mer om mentorprogammet ved Handelshøyskolen her.

– Det er en stor glede å motta denne prisen på vegne av faggruppen i Entreprenørskap og Innovasjon. Vi jobber hver eneste dag med å lage et godt læringsmiljø for våre studenter. Denne prisen viser at vi lykkes, det gjør også Studentbarometeret, sa førsteamanusensis Elin Kubberød, som er ansvarlig for mentorordningen.

– Nyskapende og godt vitenskapelig dokumentert

– Tiltaket er nyskapende, det har en tydelig kobling mellom læringspraksis og faglig utvikling og er av vedvarende karakter. Tiltaket har en sterk forankring i NMBUs læringsfilosofi, særlig når det kommer til studentenes utvikling av egen og andre studenters læring. Elementet med frivillighet for mentorene er interessant fordi det bidrar til å bygge en sterk læringskultur, skriver komiteen som deler ut Utdanningsprisen i sin begrunnelse.

Komiteen vektlegger også at tiltaket har hatt en effekt på studieprogramnivå og at det har overføringsverdi både på program- og emnenivå. Effektene er dokumentert og presentert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Videre har tiltaket i 2018 fått tildelt midler til videreutvikling gjennom NMBUs ordning med støtte til utvikling av innovativ undervisning og det har blitt løftet frem av NOKUT som god praksis.

NMBUs Oscar i utdanning

Komiteen fremholder også mentorordningens betydning for å bygge et godt studiesosialt miljø, styrke faglig tilhørighet på gjeldende fakultet og bidra med rammer for gruppe-/prosjektarbeid. Et godt studiemiljø er et prioritert område for NMBU i oppfølgning av resultatene fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) 2018.

Professor Siw Fosstenløkken (til høyre) mottok årets Utdanningspris på vegne av Elin Kubberød fra rektor Mari Sundli Tveit og prorektor for utdanning Solve Sæbø. I bakgrunnen: Pikekoret Ivar som stod for det musikalske innslaget. Primus motor og leder for mentorordningen Elin Kubberød var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Professor Siw Fosstenløkken (til høyre) mottok årets Utdanningspris på vegne av Elin Kubberød fra rektor Mari Sundli Tveit og prorektor for utdanning Solve Sæbø. I bakgrunnen: Pikekoret Ivar som stod for det musikalske innslaget. Primus motor og leder for mentorordningen Elin Kubberød var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Foto
Håkon Sparre
– Jeg vil spesielt berømme Elin Kubberød som primus motor for Peer Mentoring-programmet, takke professor Knut Einar Rosendahl som nominerte oss, takke Michael Moulton ved Læringssenteret for støtte i søknadsprosessen og takke dekan Gro Ladegård som alltid støtter oss. Til slutt vil jeg også takke studentene våre: Uten dere ville vi ikke ha klart det. Denne prisen er på en måte NMBUs Oscar i utdanning, sa Fosstenløkken, som mottok prisen på vegne av programmet, da ansvarlig Elin Kubberød for tiden er i forskningstermin.

Det var tre nominerte prosjekter til Utdanningsprisen, og NMBU-rektor Mari Sundli Tveit benyttet anledningen til å gratulere alle de nominerte: - Dette er fantastisk bra av alle sammen, sa hun.

De nominerte var:

  • Yrkesdidaktikk i naturbruk v/ Sigrid Gjøtterud, Linda Jolly, Erling Krogh, Fakultet for realfag og teknologi, Seksjon for Læring og Lærerutdanning
  • Faggruppen Master i Entreprenørskap og innovasjon v/Elin Kubberød, Siw Fosstenløkken og Nils Sanne ved Handelshøyskolen for: Advancing learning through peer mentoring
  • Fra passiv til aktiv læring v/ Tone Birkemoe, Fakultet for naturforvaltning og miljøvitenskap.
Published 29. januar 2019 - 11:07 - Updated 31. januar 2019 - 8:37